post

Второто събитие от серията Пътеводител #CreativeEurope ще се проведе онлайн на 14 април 2022 г. в две части – публична лекция, излъчвана във Facebook страницата на Creative Europe Desk – България, и практическа работилница с предварително записване и органичен брой места. Гост-лектор на събитието ще бъде Яна Генова от фондация „Следваща страница“ – организация, която работи в сферата на междукултурния диалог, литературния превод и независимото книгоиздаване.

Фокусът на това издание на поредицата онлайн лекции и практически обучения, организирани от офис „Култура“, ще бъде върху направлението „Превод и разпространение на Европейска художествена литература“ на програма Creative Europе. Специален гост на лекторския панел ще бъде Милен Милев от издателство „Парадокс”, които имат многогодишен опит в издателския сектор и няколко успешно реализирани проекти за литературни преводи по Програмата.

„Превръщането на добра издателска идея в добро проектно предложение поставя пред издателите неочаквани предизвикателства, а самият процес по кандидатстване може да бъде сложен на моменти. Доброто познаване на целите на Creative Europe обаче е първото условие за успех. Вярвам, че второто издание на Пътеводител #CreativeEurope ще помогне на участниците да разбират по-добре целите на програмата. Ще „преведем“ на издателски и човешки език изискванията на направление „Превод и разпространение на Европейска художествена литература и ще покажем връзката с практиката на издателствата, които реално допринасят за разпространение на качествена преводна литература., коментира предстоящото събитие Яна Генова.

„Превод и разпространение на Европейска художествена литература“ е възможност за финансиране, насочена към издателства и издателски къщи, която стимулира превода на литературни произведения от един европейски език на друг официален такъв. Целите са да се подпомогне културното и езиково многообразие в Европа, да се насърчи транснационалното разпространение на високохудожествени литературни произведения, и по-специално да се насърчат преводите от по-малко използвани езици на английски, немски, френски, испански и италиански, както и да се осигури достъп до тях, така че те да достигнат до нови читателски общности.

В рамките на публичната лекция, която ще се излъчва на живо на Facebook страницата на Creative Europe Desk – България, зрителите ще имат възможност да се запознаят в детайл с основните елементи на направление „Превод и разпространение на Европейска художествена литература“, а Милен Милев от „Парадокс“ ще сподели добри практики, натрупани от професионалния му опит в издателския сектор. Издателство „Парадокс“ е основано през 1991 г. и по думите на основателите му обръща особено внимание на младите преводачи, а през годините дори създава собствена вътрешно издателска система за тяхното професионално израстване.

Практическата работилница ще наблегне на апликационната форма и ще разгледа елементите, които най-често затрудняват кандидатстващите организации. Участниците ще получат познания за направлението „Превод и разпространение на Европейска художествена литература“ и знания как да идентифицират силните страни в идеята си и да ги превърнат в проектно описание, как да интерпретират принципите и критериите на програмата и мн. др.

Регистрационната форма за кандидатстване за участие в работилницата ще намерите тук. Местата са ограничени! Краен срок за кандидатстване – 10.04.2022 г., 20:00 ч.

Допълнителна информация – https://www.facebook.com/events/310315874540632

За нас:

Creative Europe е програмата на Европейския съюз в подкрепа на културния, творческия и аудиовизуалния сектор. Бюджетът за периода 2021- 2027 г. е 2,44 миллиарда евро, с които ще бъдат финансирани проекти с цел достигане до нови публики, насърчаване на обмена на умения и знания и укрепването на капацитета на културните и творческите организации.

Екипът на Creative Europe Desk – България предоставя информация за условията, критериите и финансовите възможности по програмата.

Нашите екипи организират различни информационни събития и обучения, поддържат актуални интернет страница, фейсбук и инстаграм и изпращат месечен електронен нюзлетър до всички свои контакти.

Офис „Култура“ на Creative Europe Desk – България е част от структурата на Национален фонд „Култура“.

Нашият екип:

Десислава Панчева – проектен мениджър и ръководител на офис „Култура“ – културен активист, куратор, лектор и организатор на множество обучения, работилници, конференции и международни културни и творчески фестивали.

Хелиана Велинова – мениджър „Комуникации“- експерт с дългогодишен опит в сферата на журналистиката, PR комуникациите и маркетинга.

Нора Караламбева – проектен координатор на офис „Култура“ – визуален артист, дизайнер и културен мениджър с широк творчески и професионален опит в сферата на изкуството, културата и интердисциплинарните научно-творчески практики.

 

https://creativeeurope.bg/

https://www.instagram.com/cedbulgaria/

https://www.facebook.com/CEDBulgaria

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *