post

Предложението на Европейската комисия за насърчаване на свързаността на гражданите чрез интернет – инициативата WiFIi4EU, беше обект на пленарен дебат на комисаря по въпросите на цифровата икономика и общество Мария Габриел с членовете на Европейския парламент, съобщи пресслужбата на представителството на ЕК в София.

Една от стратегическите цели на Съюза до 2025 г., е местата, на които се предоставят публични услуги /общинските администрации, библиотеките и болниците/ да имат свободен безжичен интернет достъп.

“Тази инициатива ще даде възможност на всички европейски граждани да се възползват от предимствата на свързаността от следващо поколение”, бе категорична комисарят.

Достъпът до мрежата ще бъде опростен – след първоначална регистрация потребителите ще могат автоматично да се свързват към всяка точка за достъп WiFi4EU в Европа. Така хора от различни европейски градове ще могат да се свързват едни с други. Инициативата ще е отворена и към нея ще могат да се присъединяват и съществуващи до момента обществени мрежи.

“Тази инициатива слага силен акцент и върху съдържанието. Ние искаме да насърчим развитието на все повече и по-добри цифрови услуги в различни сфери на дейност, като например онлайн туризма, електронното здравеопазване и електронното правителство.”Мария Габриел допълни, че е изключително важно да има баланс в географското разпределение на финансирането. Ще бъде заложен принципът “първи дошъл, първи обслужен”, т.е. първите общини, подали заявление за финансиране на безплатен wifi достъп, ще са и първите, които ще получат своите ваучери. Самите общински администрации ще преценят къде на територията им ще се предоставя безплатният интернет – обществена библиотека, кметство, центрове за местни грижи, площади, паркове и други.

“Ние се надяваме да бъдем в състояние да предоставим първите хиляда ваучера на европейските общини в началото на 2018 година.”, заяви комисарят Мария Габриел.

Общият бюджет на инициативата е 120 милиона евро.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *