post

Председателят на бюджетната комисия в парламента Менда Стоянова от ГЕРБ и съпредседателят на парламентарната група “Обединени патриоти” Валери Симеонов излязоха с предложение свободното краткосрочно предлагане и отдаване под наем на стаи и апартаменти, които не са сертифицирани като места за настаняване според Закона за туризма, да бъде забранено. Това включва платформи като Booking.com, Airbnb, Expedia, Homeaway, Rentbyowner, Facebook групи и др.

Предложението е за промяна в Закона за туризма с предложенията за промени в Закона за държавния бюджет за 2020 г., приет на първо четене, а мотивите са заради все по-голямата популярност на предлагането и наемането на такива имоти за настаняване.

“Който предлага туристическа услуга или допуска включване в електронна платформа на некатегоризиран туристически обект (…) се наказва с глоба в размер на от 500 до 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лв. При повторно нарушение “глобата е в размер от 5000 до 8000 лв, а имуществената санкция – от 10 000 до 15 000 лв. “Системно нарушение” е налице, когато в двугодишен срок са извършени три или повече административни нарушения на този закон”, се казва в текста на предложението.

За да бъдат сертифицирани като места за настаняване, собственикът на жилището трябва да подаде декларация-заявление до кмета на общината, в която е имотът. Освен това има изисквания за поставяне на табели, обявяване на тарифи, такса на легло.

От econ.bg припомнят, че поправката, внесена между две четения на друг законодателен акт, в случая Закона за държавния бюджет, избягва процедурата за приемане на нови законови разпоредби и минаването им през пленарната зала два пъти, с възможност за възражения и редакция. Много е вероятно така промяната безпроблемно да мине “по втория начин”. Така отдаваните апартаменти и стаи за настаняване, както и отдаващите ги, макар да не са търговци по смисъла на закона, ще трябва да влязат в Националния туристически регистър и да станат част от Единната система за туристическа информация.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *