post

Видеоигрите не водят до насилие или агресия, според анализ на данни, събрани от повече от 21 000 млади хора по света.

Изследователите, водени от Арън Дръмонд от университета „Маси“ в Нова Зеландия, преразгледали 28 изследвания от предишни години за връзката между агресивното поведение и видеоигрите – метод, известен като метаанализ.

Новият доклад, публикуван в списанието Royal Society Open Science, установи, че когато са обединени заедно, проучванията показват статистически значима, но незначителна положителна връзка между игрите и агресията. Тя е под прага, необходим за отчитане дори на „малък ефект“.

„По този начин настоящите изследвания не са в състояние да подкрепят хипотезата, че насилствените видеоигри имат значимо дългосрочно въздействие върху младежката агресия“, се казва в доклада.

Проучванията последователно установяват, че „дългосрочните въздействия на насилствените игри върху младежката агресия са близо до нула“, пише още там.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *