post

Всеки български гражданин вече може да си извади свидетелство за съдимост по електронен път. Това обяви служебният министър на правосъдието Крум Зарков по време на представянето на Централизираната автоматизирана информационна система “Съдебен статус” (ЦАИС).

Новата електронна услуга е достъпна от всяка точка на страната, независимо от месторождението и адресната регистрация на гражданите, както и независимо дали са осъждани, или не.

Досега единствено неосъжданите българи можеха да заявят и получат свидетелство за съдимост през интернет и чрез електронен подпис. С промените Заявленията могат да се подават и получават както с електронен подпис, така и с ПИК на НАП и облачен КЕП (квалифициран електронен подпис).

“С надграждането на ЦАИС се разшири обхватът на служебното и електронното свидетелство за граждани, като е предвидено издаване и за осъждани лица, както и за лица, родени извън територията на страната, които притежават българско гражданство” – допълва още министър Зарков.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *