post

Изпълнителният директор на Европейската агенция за глобални навигационни спътникови системи (GSA) Паскал Клодел и заместник-министърът на икономиката Лилия Иванова са провели работна среща с цел обсъждане на възможностите произтичащи от европейските космически програми – „ЕГНОС“ и „Галилео“ в подкрепа на българската икономика, както и укрепване на сътрудничеството между GSA и България.

„Европейските политики стават все по-интегрирани с космическите технологии, а приложенията на „Галилео“ играят ключова роля в развитието на важни сектори като авиацията, железопътния, автомобилния и морския, селското стопанство, критичната инфраструктура, сигурността, управление при кризисни ситуации“, подчерта Иванова. По думите и е необходимо  да се гарантира бъдещият успех на програмите „Галилео“, „ЕГНОС“ и „Коперник“ и дългосрочните инвестиции.

„Европейските политики стават все по-интегрирани с космическите технологии, а приложенията на „Галилео“ играят ключова роля в развитието на важни сектори като авиацията, железопътния, автомобилния и морския, селското стопанство, критичната инфраструктура, сигурността, управление при кризисни ситуации“, подчерта Иванова. По думите и е необходимо  да се гарантира бъдещият успех на програмите „Галилео“, „ЕГНОС“ и „Коперник“ и дългосрочните инвестиции.

Заместник-министър Иванова подчерта, че се работи активно за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на българската индустрия, както и подобряване на осведомеността относно космическите програми и данните, които те предоставят чрез платформите си. „Космическите данни и приложения с висока добавена стойност, съчетани с бързото развитие на иновациите и цифровата икономика, могат да предложат огромни ползи за публичния сектор, да подпомогнат постигането на национални приоритети, както и да развият потенциала на МСП и стартиращите предприятия“, заяви Иванова. Тя допълни, че се търсят начини за подобряване на иновационното представяне на българските фирми чрез нови възможности за инвестиции в космическия сектор в България.

По време на срещата беше обсъдено по-активното включване на българския бизнес към космическите програми на ЕС, както и идентифицирането на космически дейности, релевантни за България, включително участието в бъдещ консорциум, обединяващ държавите-членки на ЕС с капацитет за развитие в космическия сектор.

На срещата присъстваха представители на GSA и българските институции Държавна агенция национална сигурност, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта, Министерство на регионалното развитие, Главна дирекция “Гражданска въздухоплавателна администрация”, МОСВ, Изпълнителна агенция „Морска администрация“, Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“, Държавно предприятия „Ръководство на въздушното движение“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *