post

Неотдавна британската компания Improbable, специализирана в разработката на софтуер за симулация на виртуални светове, получи от японската корпорация SoftBank инвестиции в размер на 502 милиона долара. Събитието вероятно щеше да остане незабелязано, ако тези пари не бяха дадени за създаване на “най-точния триизмерен модел на реалния свят”. С други думи, някакъв аналог на Матрицата от известния кинофилм.

Improbable е основана през 2012 г от випускници на Кембриджския университет. Сега технологиите на Improbable вече се използват във видеоигрите, а “Матрицата на англичаните” ще намери приложение в правителствени и промишлени организации за провеждане на различни експерименти и разработки в сферата на виртуалната реалност.

Разработваният продукт е наречен SpatialOS. Системата е много гъвкава и мащабируема, тя може да бъде стартирана както на отделен сървър, така и в рамките на огромни клъстърни изчислителни системи.

“Ние вече работим над съвместни проекти с телекомуникационните компании, правителствените и промишлените организации. В рамките на тези проекти се създават подробни модели на виртуални светове, в които се използват реални данни. Цялото виртуално обкръжение е максимално доближено до реалния свят. Новият модел ще позволи да се прави сложно и комплексно моделиране на взаимносвързани аспекти от съществуването на човешката цивилизация – транспортна инфраструктура, телекомуникационни мрежи и т.н.”, – казват изследователите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *