post

Българската софтуерната компания Busols стартира инициатива за безплатно инсталиране на свободен софтуер, който обезпечава поддръжката на електронната поща и работа в екип за малки и средни фирми.

Кампанията ще продължи до края на юли 2011 г. и през това време екипът ще осъществява Linux-базирани инсталации на версията с отворен код на решението Zimbra Collaboration Suite.

Zimbra включва всички нужни на една малка или средна фирма инструменти за организиране на работата, като управление на контактите, богати e-mail функционалности, личен и групов календар, функции за споделяне и управление на документи и др.

Целта на инициативата е по-широкото популяризиране на свободния софтуер и корпоративните решения, базирани на свободен софтуер, както и популяризирането на собствените услуги и продукти на фирма Busols.

В рамките на кампанията екипът ще предлага и безплатни консултации в сферата на софтуера с отворен код. Повече информация е достъпна на адрес: http://busols.com/zimbra.

Zimbra представлява цялостно решение за корпоративни e-mail комуникации и вътрешно – фирмено сътрудничество, което включва функции за управление на електронната поща, фирмен календар, съхранение и редактиране на документи, комуникация чрез мигновени съобщения (instant messaging), управление на контакти и др.

Всички функционалности се достъпват и управляват лесно чрез уеб базиран интерфейс, базиран на най-новите AJAX технологии и могат да бъдат синхронизирани с приложения на работните станции на служителите.

Zimbra е най-лесният път към създаването на истински мобилен офис, в който всеки член на екипа може да комуникира с останалите, да работи с фирмената си електронна поща и работните си документи, без значение къде се намира.

„Ние сме убедени, че свободният софтуер продължава да бъде подценяван от много български мениджъри, като възможност за изграждане на надеждна информационна инфраструктура на изключително достъпна цена. В резултат една част от фирмите у нас залагат на много по-скъпи софтуерни решения, а други, които не могат да си го позволят, продължават да се лишават от ключови за бизнеса технологични функционалности, което ги прави все по-неконкурентоспособни на пазара. Свободният софтуер е очевидната алтернатива за постигане на висока конкурентоспособност, при ниска цялостна цена на притежание и единствената причина фирмите да не се възползват от това е недостатъчното познаване на този вид решения. Именно затова ние стартираме инициатива за безплатно инсталиране на Zimbra, с което се надяваме да привлечем вниманието към високата ефективност и ниската цена на свободните софтуерни решения“ – заяви Николай Калчев, експерт във фирма Busols.

Свободният софтуер представлява компютърни програми, чиито лиценз позволява тяхното свободно разпространение от трети страни, безплатно или с цел печалба. Въпреки че това понятие често се припокрива със софтуера с отворен код (програми с открит изходен код), те не са равнозначни.

Предимствата на свободния софтуер са в значително по-ниските цени, в сравнение с решения с платени лицензи, както и по-богатата функционалност, по-добрата надеждност и сигурност, дължащи се на факта, че зад свободните решения най-често стоят огромни общности от програмисти, които ги усъвършенстват непрекъснато.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *