post

Умението да говорим пред публика е едно от най-важните умения в днешния век на активна комуникация. За да бъдем успешни, е нужно да бъдем по-добри в общуването, да умеем да печелим вниманието и доверието на слушателите.

Уебинарът “6 качества на успешния презентатор” ще ви представи кои са най-важните качества, които са ни нужни, за да бъдем успешни презентатори и как да работим, за да ги развиваме в себе си. Събитието ще се състои на 21 юни 2016 г.

Майсторите на бойни изкуства тренират както за усъвършенстване на бойната си техника, така и за възпитаване в себе си на човешки добродетели. Ние, презентаторите, също трябва да развиваме в себе си определени качества, за да можем да изнасяме интересни и въздействащи презентации, и да бъдем харизматични лидери в новото време.

В школата “По стъпките на Дракона” учи да развиваме в себе си тези качества, които ни правят преди всичко по-добри хора, а в резултат на това – и по-добри комуникатори.

Повече информация за уебинара може да намерите тук.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *