post

Консолидираните отчети за изминалото 9-месечие показват ръст на приходите с 55% на годишна база

 

Алтерко АД (BSE: A4L / ISIN: BG1100003166) повиши значително своята прогноза за резултатите през 2022 г. Иноваторът в IoT индустрията представи пред инвеститори данните за растежа си през първите девет месеца от годината, които надминаха очакванията за представянето на компанията във всички продуктови категории. Въпреки турбулентността на световната икономика, Алтерко увеличава своите оперативни приходи със забележителните 55% ръст спрямо същия период на миналата година, което се равнява на 60,5 млн. лева (30,9 млн. евро*).

Не по-малко впечатляващи са резултатите за печалбата на компанията. Печалбата преди лихви, данъци и амортизации (EBITDA) е нараснала до 14,5 млн. лв. (7,4 млн. евро*), което се равнява на ръст от 20%. EBIT пък се е повишила до 13,7 млн. лв. (7,0 млн. евро*). Изключителен факт е, че това е постигнато при увеличение на инвестициите в структурите за продажби и научноизследователската и развойна дейност. Успехът на компанията се дължи точно на иновациите, в които компанията инвестира. Не на последно място печалбата на ниво Група достига до 11,7  млн. лв. (6,0 млн. евро*) спрямо 10,0 млн. лв. (6,0 млн. евро*) през същия период на миналата година, въпреки отрицателния еднократен ефект от отписване на вземания.

Волфганг Кирш, съизпълнителен директор на Алтерко АД, сподели удовлетвореността си от бизнес резултатите: „Особено сме доволни, че отбелязахме ръст във всички продуктови категории и на всички регионални пазари. По този начин надминахме собствените си очаквания. Така че въз основа на солидния обем на поръчките и силния старт на последното тримесечие на 2022 г. повишихме прогнозата си за цялата 2022 г. след края на отчетния период. В този контекст, инвестициите ни в разширяване на глобалните ни екипи по продажби, увеличаване на капацитета за научноизследователска и развойна дейност и развитие на пазара за професионални потребители, вече се отплащат. В същото време контролираме напълно разходите си в условията на множество икономически предизвикателства. Въз основа на продължаващото търсене на енергоспестяващи решения очакваме успешен бизнес в края на годината и потвърждаваме повишените си цели за цялата година.“

Всички тези резултати до голяма степен са благодарение на невероятното представяне на марката Shelly. В световен мащаб продадените устройства на Shelly достигнаха 7 млн. Това ѝ отрежда мястото на един от най-бързо разрастващите се брандове в световен мащаб в областта на умните домове. Забележителен факт е, че на всеки 7,7 секунди някъде по света се инсталира по едно Shelly устройство, а броят на домакинствата, използващи продукти на Shelly, вече наброяват 2 млн. в цял свят.

Димитър Димитров, съизпълнителен директор на Алтерко АД, коментира удовлетвореността на клиентите от продуктите на компанията: „Високата оценка от страна на нашите клиенти е заслужена награда за непрестанните ни усилия да подобряваме непрекъснато нашите продукти, да предлагаме на пазара нови решения чрез приложения и устройства, ориентирани към подобряване на енергийната ефективност, и да допринасяме за безпроблемната интеграция в интелигентния дом в един все по-свързан свят.“ В допълнение към думите на Димитър Димитров, компанията представи потребителско проучване, което показва, че повече от 70% от потребителите използват устройствата на Shelly, за да оптимизират потреблението на енергия и с това – месечните сметки за ток и отопление.

Алтерко отчете и високото ниво на удовлетвореност на клиентите на Shelly. По време на провелото се проучване, брандът отчете 60 точки NPS** резултат – завидно висока стойност на клиентска удовлетвореност, която надминава резултатите на редица глобално известни компании за потребителски стоки, платформи и услуги. „Взаимодействието е особено важно за нас, било то чрез непрекъснато усъвършенстване на потребителското изживяване или във високото ниво на поддръжка. Това ни дава преднина в развитието от две до три поколения пред продуктите на нашите конкуренти. Вече очакваме с нетърпение да представим различни нови иновативни продукти на CES в Лас Вегас в началото на януари 2023 г.“ – добави Димитър Димитров.

 

*Курс евро/лев към 16 ноември 2022 г.: 1 евро = 1,95583 лева

**NPS – Net Promoter Score или Индекс на потребителската лоялност е статистика, която изчислява лоялността на клиентите на даден бранд и показва доколко клиентите на този бранд са склонни да препоръчат неговите услуги или продукти. Резултатът се изчислява от въпрос за лоялност, като се използва скала от 0 до 10.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *