post

Компанията регистрира 28,3% увеличение на консолидираните оперативни приходи до общо 60,8 млн. лв. (31,0 млн. евро) през 2021 г.

 

Технологичната компания и иноватор в IoT сферата Алтерко (BSE: A4L / ISIN: BG1100003166) съобщи, че е надхвърлила прогнозния си ръст на консолидираните приходи от продажби за 2021 г. на база на предварителните изчисления. Към края на четвъртото тримесечие на 2021 г. компанията е регистрирала 28,3% увеличение на консолидираните оперативни приходи до общо 60,8 млн. лв. (31,0 млн. евро) през 2021 г.

Консолидираните приходи от продажби, отчетени от компанията, са в размер на 59,5 млн. лв. (30,4 млн. евро), надхвърляйки така прогнозните 54,5 млн. лв. (27,8 млн. евро). Оперативната печалба преди лихви, такси, данъци и амортизация (EBITDA) нараства с 50% до 19 млн. лв. (9,7 млн. евро). Консолидираната нетна печалба нараства с 12,2% спрямо същия период на предходната година до 15,5 млн. лв. (6,2 млн. евро). Паричните приходи се увеличават със 17,2% до 30,5 млн. лева (15,6 милиона евро) към 31 декември 2021 г., което осигурява достатъчна основа за финансиране и по-нататъшен растеж на дружеството.

Димитър Димитров, главен изпълнителен директор на Алтерко, коментира: „Отличните резултати през изминалата финансова 2021 година са доказателство за успеха на избрания от нас модел на разрастване. Поставихме основите на правилния път за бъдещ растеж със създаването на ново дъщерно дружество в Германия и свързана компания в Китай, както и с вторичното листване в Prime Standard на Франкфуртската фондова борса. Благодарение на нашето производство в Китай и с оглед фокуса върху експанзията ни в Западна Европа, САЩ и Южна Америка, очакваме малко или никакво въздействие от страна на настоящата геополитическа ситуация върху развитието на компанията.“

Високите резултати се дължат както на утвърдените вече на пазара продукти с марка Shelly, така и на няколкото успешни лансирания на нови продукти. Сред тях са линиите устройства от следващо поколение Shelly Plus и Shelly Pro, които бързо се превърнаха в бестселъри, както и серията ключове за осветление Shelly, които позволяват на компанията да се фокусира върху предоставянето на затворен цикъл от решения за автоматизация на дома и бизнеса и възможност за партньорство с предприемачи на имотния пазар и студия за интериорен дизайн. В края на годината Алтерко обяви, че навлиза в нова бизнес сфера в областта на домашната автоматизация – умни устройства за управление на отоплението, като пусна интелигентния термостатичен радиаторен вентил Shelly TRV.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *