post

 

 

Предварителните изчисления показват 13,8 млн. лева приходи от продажба на устройства за първото тримесечие на 2021 г., което е 91% ръст спрямо същия период на 2020 г.

 

„Алтерко“ АД отчита по предварителни данни 91% ръст в приходите от продажба на устройства за първото тримесечие на 2021 г. на консолидирана база спрямо същия период на 2020 г., възлизащи на 13,8 млн. лева. Основна част от приходите са формирани от продажби на устройства от серията за автоматизация на дома Shelly, приходите от които са нараснали със 114%. Общият брой на продадени устройства от бранда е 610 664 в световен мащаб, от които 594 251 бр. на европейския и 16 413 бр. на американския пазар. Предстои дружеството да оповести окончателни данни за първото тримесечие на 2021 г. на консолидирана база до края на месец май 2021 г.

 

През февруари тази година Алтерко Роботикс, част от технологичното дружество „Алтерко“ АД, представи своя революционен сензор за движение Shelly Motion – първия Wi-Fi сензор с възможност за 24/7 интернет свързаност и с живот на батерията повече от 1 година. По-малко от 24 часа след официалното представяне на устройството всички първоначално произведени 10 000 бройки бяха поръчани от потребители по целия свят, a уникалната му технология предизвика интереса на водещи световни медии като Financial Times, TechHive, TechAdvisor, Review Geek, Residential Tech Today, AP, CEPro, който продължава и до днес. Наред с този успех технологичната компания продължава да разраства портфолиото си, като скоро предвижда лансирането на нови устройства от професионалната серия на Shelly, както и категориите Plug&Play и смарт осветление.

 

Успешните резултати от първото тримесечие са продължение на положителната тенденция за растеж на технологичното дружество. Малко по-рано през тази година „Алтерко“ АД отчете на консолидирана база 94% ръст на нетната печалба към края на четвъртото тримесечие за 2020 г. спрямо 2019 г., възлизаща на 13,9 млн. лева.

 

„Обещанието, което си дадохме в края на изминалата година, беше да продължим с усилената работа и стремежа си към постоянно развитие. В края на първото тримесечие мога да кажа, че постигнатите резултати свидетелстват именно за това. Въпреки непредвидимите условия, в които ни поставя световната пандемия, продължаваме да доказваме устойчивостта на нашия бизнес. Увеличаващият се брой продадени устройства по света е показателен за това, че „Алтерко“ все по-уверено и с все по-бързи темпове се превръща във водещ фактор на световния IoT пазар“ – коментира Димитър Димитров, изпълнителен директор на „Алтерко“ АД.

 

Изминалата 2020 г. беше изключително динамична за холдинга и белязана от редица успехи. В последното тримесечие на годината „Алтерко“ АД увеличи капитала си до 17 999 999 лева, като чрез публично предлагане бяха записани 2 999 999 броя нови акции при емисионна цена от 3 лева за акция. Предлагането предизвика значителен инвеститорски интерес, който продължава и през тази година

 

Свидетелство за това бе и влизането на дружеството в индекса на Българската Фондова Борса SOFIX, което се случи на 22 март 2021 г. Включването в престижния индекс дойде само два месеца, след като дружеството обяви, че стартира процедура по листване на акциите на „Алтерко“ АД и на Франкфуртската фондова борса на база на увеличаващия се инвеститорски интерес.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *