post

По предварителни данни те достигат 27,8 млн. лева

Алтерко АД (BSE: A4L / ISIN: BG1100003166), базираната в София българска компания, обяви увеличение от 62,2% на приходите от продажби на устройства и свързани услуги към края на първото тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на предходната година. По предварителни данни те достигат 14,2 млн. евро* (27,8 млн. лева). Компанията е иноватор и лидер на пазара на IoT устройства за интелигентна автоматизация на дома и офиса.

Приходите от продажби на IoT устройства с марката Shelly нарастват с 63,9%, възлизайки на 13,9 млн. евро* (27,2 млн. лв.), следвани от приходите от продажби на проследяващите устройства MyKi, които се увеличават с 14,1% до 0,3 млн. евро* (0,6 млн. лв.).

Компанията ще оповести официално на 15 май 2023 г. окончателните данни за консолидираните финансови отчети за първото тримесечие на 2023 г.

От началото на 2023 г. акциите на Алтерко АД вече се търгуват в Premium сегмента на Основен пазар BSE на БФБ, както дружеството оповести в края на миналата година. Premium е пазарният сегмент за най-ликвидните компании, търгувани на Българската фондова борса. Към дружествата от този сегмент се прилагат и по-високи изисквания, включително задължението за разкриване на информация на английски език.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *