post

Luxoft, водещ доставчик на иновативни IT решения за клиенти в цял свят и Horus software GmbH обявиха своето партньорство в оптимизиране управлението на бизнес процеси и разгръщане на решения за клиенти в телекомуникациите, здравеопазването, както и във финансовата и автомобилна сфера. Horus software е компания, която разработва насочващи процедури, езици за моделиране и оперативни подходи за анализ, моделиране, симулиране и подобряване на отделните бизнес процеси.

„За нас е вълнуващо, че пресечната точка между услугите на Luxoft и софтуера на Horus се превъплъти в това ново партньорство.”, сподели Роман Трактенберг, изпълнителен директор на Luxoft за направление „Финансови услуги”. „Сътрудничеството ни ще доведе до незабавни ползи от спестено време за клиенти в основните сектори, които обслужваме. Това партньорство ще ни позволи да разширим портфолиото си в управлението на бизнес процеси. Ще се фокусираме върху предизвикателства като проектиране, автоматизиране, подобряване на система за обработка на договори и формиране на показатели за ефективност. Освен това ще се намали времето за моделиране и симулиране на процеси, което ще спести значителни разходи на клиентите ни.”

Целта на разработването на бизнес процеси е не само да се изградят работни процеси за дадена компания. Идеята е също да се навлезе и в комплексното знание на конкретната бизнес общност. Високоефективният софтуер на Horus осигурява на Luxoft както подходящи процедури за управление на бизнес процеси, така и моделиращ социален софтуер, консултации и инструменти за анализ. Чрез тях се обезпечава прозрачност на дейностите и вътрешните процедури в дадена компания. Създаването на лесен за ползване софтуер позволява да се повиши качеството и да се подобри сътрудничеството – както в компанията, така и в бизнес общността като цяло.

„Партньорството Horus – Luxoft е скок към нова форма на „социално управление на бизнес процесите”, което свързва ръководителите с проектните екипи и постига оптимално добра работна атмосфера. Надяваме се, че сътрудничеството ни ще е иновативно, както очакваме и още много успешни съвместни проекти в бъдеще.”, каза д-р Томас Карл, изпълнителен директор „Операции” в Horus software.

Изграден върху научно-доказани концепции, софтуерът на Horus, комбиниран с опита и иновативното мислене на Luxoft, ще допринесе за висока ефективност в управлението на бизнес процесите. Това сътрудничество ще подкрепи дейностите по оптимизация на процесите както в бизнес общности, така и в компании от различни сектори.

Чрез това партньорство Luxoft разширява своето портфолио с решения за управление на бизнес процесите. От своя страна, Horus е оторизиран да продава лицензиран софтуер директно на клиенти, успоредно с анализа, проектирането и изграждането на бизнес процесите.

Допълнителна информация относно възможностите на Luxoft за управление на бизнес процеси може да се получи на bpm@luxoft.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *