post

Потребителите в Швеция бяха първите в света, които получиха достъп до комерсиални LTE услуги. Днес, пред Шведската Агенция за пощи и телекоми (PTS), Ericsson демонстрира следващата стъпка в развитието на LTE, известна като LTE Advanced.

Демонстрацията, проведена в гр. Киста, Швеция, представи скорости до 10 пъти по-високи от ползваните от LTE потребителите в Швеция към момента.

Системата, базирана на комерсиален хардуер, работеше на тестова честота, осигурена от PTS. Това позволи на Ericsson да демонстрира за първи път LTE Advanced функционалности като „Агрегация на носещите 3х20MHz” (общо 60MHz) в радио-интерфейса на мобилна мрежа.

Г-н Ърбан Лендмарк, Ръководител на Честотен отдел в PTS, коментира: „Швеция е пионер по отношение на развитието на мобилен широколентов достъп. Швеция рано задели „хармонизиран” спектър в 2,6 GHz и 800 MHz честоти, а също така стана и първата държава в света, която комерсиално внедри LTE. Днешната демонстрация показва, че мобилните широколентови технологии продължават да се развиват с високи темпове.”

LTE Advanced ще увеличи още повече скоростта и капацитета, които ще бъдат необходими на Свързаното общество в следващите години. Технологията е съвместима с глобалния стандарт 3GPP Release10.

Наскоро, Международният съюз по телекомуникации (ITU) също избра LTE Advanced за една от технологиите, която покрива международните телекомуникационни критерии.

Внедряването на LTE Advanced в комерсиалните мрежи се очаква през 2013 г.

„Ericsson призовава всички регулатори да освободят „хармонизиран” спектър възможно най-скоро,” коментира Улф Едвалдсон, вицепрезидент и ръководител на отдел Product Area Radio, Ericsson. „Следващата стъпка в развитието на LTE подобрява предлаганите услуги, представянето и трафика на данни. Тя дава възможност на операторите да капитализират по-добре съществуващата си инфраструктура. Ericsson се старае да отговори на нуждите на операторите, тъй като очакванията и изискванията към тях по отношение на мобилните широколентови услуги нарастват все повече.”

Подобренията, представени с LTE Advanced включват агрегация на носещи ленти и разширена MIMO функционалност.

От потребителска гледна точка това означава, че информацията ще може да бъде изпращана и връщана много по-бързо дори когато мрежите са претоварени. Това, в комбинация с по-високите скорости, подобрява значително потребителското изживяване.

Демонстрационната система е базирана на мултистандартната базова станция на Ericsson – RBS 6000.

Трафикът беше прехвърлян между RBS и движещ се микробус, от който можеше да се наблюдава представянето на мрежата.

По време на демонстрацията беше използвана 60 MHz агрегирана лента, за сравнение съществуващите в момента в комерсиални LTE мрежи ползват максимум 20MHz. За сваляне на информация беше ползван 8×8 MIMO.

През 2010 г., първата година от функционирането на технологията, LTE мрежите достигнаха до 150 милиона души. Ericsson достави по-голямата част от тези комерсиални LTE мрежи и подписа договор с шест от седемте най-големи оператори за 2010 г. в световен мащаб.

Ericsson е един от лидерите във въвеждане на отворени стандарти и оказва сериозно влияние върху развитие на LTE спецификациите. Очакванията са Ericsson да държи 25% от всички съществуващи патенти в LTE индустрията.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *