post

Lenovo Group обяви финансовите си резултати за първото фискално тримесечие на годината, което приключи на 30 юни, 2016г. Приходът за тримесечието възлиза на $10.1 милиарда щатски долара, спад от 6% на годишна база (или 4% процента в единна валута). Спрямо предишното тримесечие, този резултат бележи 10% ръст. Необложената печалба през първото тримесечие е нараснала с 297% на годишна база до $206 милиона долара. Нетната печалба се е увеличила с 64% спрямо предходната година до $173 милиона долара.

Lenovo отбелязва такива финансови резултати в период, в който основните пазари се борят или с нисък ръст, или дори със спад спрямо предходни години: в световен мащаб PC бизнеса бележи спад от 4.1%, а доставките на таблети намаляват с цели 11.1%, докато доставките на сървърни решения остават без промяна, а пазарът на смартфони расте с 0.7%. В същото време китайската валута (китайски юан) продължава да се обезценява, ограничавайки възможностите за растеж през тримесечието.

“Въпреки че макроикономическите условия в индустрията остават несигурни, причинявайки спад в приходите ни, ние значително увеличихме печалбата си спрямо предходната година чрез иновативни продукти и солидно изпълнение на бизнес плана. PC бизнеса ни донесе сериозни печалби, а освен това, успяхме да стабилизираме и смартфон сегмента спрямо предходното тримесечие,” каза Ян Янцин, председател на борда на директорите и изпълнителен директор на Lenovo. “Занапред възнамеряваме да се съсредоточим върху сегментите с висок ръст в PC бизнеса, използвайки консолидирането на индустрията, с цел продължаване на ръста. При смартфоните ще продължим да въвеждаме иновативни, различни устройства, с които преобръщаме представата за предлаганите модели във  високия ценови клас и променяме из основи този бизнес. Продължаваме да усъвършенстваме и разширяваме хиперконвергентната технология при центровете за данни и да подобряваме рентабилността в този сегмент.”

Брутната печалба на компанията за първото тримесечие отбелязва спад от 7% спрямо предходната година и възлиза на $1.5 милиарда долара, с брутен марж от 15.3%. Оперативната необложена печалба за тримесечието е нараснала спрямо предходната година с 97% до $281 милиона долара. Базовата печалба на акция през първото тримесечие възлиза на $1.57 долара цента или 12.19 хонгконгски цента. Нетните задължения до 30 юни 2016 възлизат на $1.2 милиарда долара.

Преглед по бизнес групи

В PC and Smart Device бизнес групата, която включва персонални компютри и таблети, продажбите на Lenovo за първото тримесечие възлизат на 7 милиарда щатски долара, отбелязвайки спад от 7% на годишна база. Необложената печалба възлиза на 370 милиона долара, което е покачване с 2,4% на годишна база.

Маржът на необложената печалба е 5,3%, което е покачване с 0,5 пункта на годишна база, постигнати благодарение на добрите маржове в Китай и повишената рентабилност в Латинска Америка и Бразилия.

Lenovo продължава да е глобален лидер в този сегмент за 13-то поредно тримесечие с пазарен дял от 21.1%, с печалби във всички географски региони освен EMEA. През първото тримесечие са били доставени са 13.2 милиона персонални компютри, или спад от 2,3%, което представлява само 1,8 пункта надолу на фона на целия пазар, който като цяло отчете 4,1 пункта спад. Бизнесът с таблети е печеливш, отбелязвайки двуцифрен ръст. Lenovo продължава да отбелязва стабилен прогрес, вървейки право към целта си от постигане на 30% пазарен дял в световен мащаб на пазара на персонални компютри.

В “дивизията” мобилен бизнес (Mobile Business Group or MBG), която включва Motorola и Lenovo смартфони, продажбите за тримесечието възлизат на $1,7 милиарда долара, отбелязвайки спад от 6% на годишна база, но остават стабилни, изчислено в единна валута. Необложената загуба възлиза на $206 милиона, с негативен марж при необложената печалба от 12.9%. Преходът към производството на по-висок клас продукти доведе до годишен марж на необложената печалба до 2,9 пункта на годишна база.

В средния ценови клас, MBG оптимизира своите разходи, докато във високия клас се фокусира върху иновациите. Като цяло, бизнес групата заздравява своята кохезия и изгражда все по-стабилна култура в своя глобален екип. С обогатеното портфолио, което включва Moto Z и Moto Mods, и разширяващите се занапред канали в Китай, този сегмент отбелязва стабилен прогрес.

В Data Center Business Group, или DCG, която включва сървъри, сторидж решения, софтуер и услуги, продавани под името ThinkServer и System x брандове, продажбите възлизат на $1,1 милиарда, което е повишение с 1%. DCG докладва за $64 милиона негативни необложени приходи – които включват некасови разходи по придобиване и счетоводни такива – с негативен  марж при необложената печалба от 5,9% . Тази бизнес група продължава да се изправя срещу нелеки предизвикателства в развитите пазари, но за сметка на това затвърждава своята лидерска позиция в Китай, повишавайки оборота си на този пазар с 14% на годишна база. Глобалният търговки екип в сегмента, който обслужва компании от списъка на Fortune 500, отбелязва 45% ръст на оборотите на годишна база, предизвикан от значително увеличение на процента на нови клиенти.

DCG ще разгърне стратегически инвестиции в продажбите, маркетинга и развитието на каналите и портфолиото от партньори, за да създаде повече възможности за развитие, докато същевременно ще подобри своята финансова политика, за да увеличи своята конкурентноспособност и да увеличи броя предлагани решения за бизнеса.

Европа, Средния Изток и Африка (EMEA)

В региона Европа, Средния Изток и Африка (EMEA) през първото фискално тримесечие Lenovo консолидира продажби, възлизащи на $2.5 милиарда долара, спад с 7.3% спрямо предходната година в следствие на различни оперативни и макроикономически предизвикателства. EMEA генерира 24.5% от приходите на компанията в целия свят. На пазара на персонални компютри, компанията предприе действия за подобряване на стоковия канал, които ще доведат до справяне с трудните условия и бъдещ ръст. В мобилната дивизия се забелязва развитие като резултат от навлизането на нови продукти на пазара. Бизнесът с центрове за данни продължава да среща предизвикателства в справянето в спада на печалбите на годишна база и отрицателния марж.

* данни на IDC за 2Q на 2016

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *