post

IBM обяви, че открива първата си изследователска лаборатория в Африка (IBM Research – Africa) в сътрудничество с Министерството на информационните и комуникационни технологии на Кения. Създаването на лабораторията е част от програмата за разрастване на бизнеса на IBM в Африка.

Лабораторията IBM Research е изградена в Найроби, Кения и ще се занимава с изследвания, фокусирани върху основни и практични проблеми в Африка, допринасяйки за изграждането на научна и технологична база на континента.

Някои от ключовите дейности, с които ще бъде ангажирана лабораторията IBM Research в Африка:

– Публичен сектор от следващо поколение: Чрез правилно управление на информационните технологии (решения за съхранение на големи обеми от данни, анализи и облачни технологии), ще се увеличат възможностите на електронното правителство. Ще се намалят разходите за обществените услуги, ще се подобри достъпа на граждани до различни обществени услуги и др.

– Интелигентни градове – с приоритетен фокус върху достъпа до водни ресурси и транспорта: IBM, в партньорство с правителството, индустрията и науката, планира да развие Интелигентен Операционен Център за Африканските градове, който ще предостави информация и интелигентни модели за управление на градските услуги. Първата и най-критична стъпка ще бъде към изграждане на интелигентни водоснабдителни системи и регионално управление на трафика.

– Развитие на човешките ресурси: Докато извършва основната си научна дейност, лабораторията IBM Research – Africa ще допринесе за повишаване на нивото на информационните и комуникационни технологии в Кения, като работи заедно с избрани университети, правителствени агенции и компании. Създаването на среда за създаване на иновации в региона и ангажирането на местни предприемачи. Ще спомогне за ускоряване на икономическото развитие.

Новата лаборатория IBM Research – Africa ще положи началото на международната инициатива „Resident Scientist Program” в Кения и други Африкански държави.

Програмата има за цел привличане на топ таланти в областта на научноизследователската и развойна дейност, които да работят заедно с изследователи на IBM в лабораторията.

Лабораторията на IBM – Африка ще стане част от вече съществуващата изследователска мрежа с лаборатории в Австралия, Бразилия, Китай, Индия, Ирландия, Исландия, Япония, Швейцария и САЩ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *