post

Много потребители не обичат да плащат за мобилни приложения, но Google има просто решение за този проблем – обединяването им в абонамент. XDA Developers откри референции в кода и проучване на компанията Pay Pass, които намекват за услугата абонамент за приложения. Според проучването, гигантът може да предложи приложения и игри за стотици долари, срещу неопределена месечна такса, но няма никаква индикация, кога услугата ще бъде активирана.

Всъщност това не е първата подобна услуга, що се отнася до приложенията за най-популярната мобилна операционна система, но може би ще се превърне в най-значимата. Изследванията сочат, че Google Play не генерира толкова приходи, колкото App Store на Apple , а подобен ход би могъл да убеди някои потребители да плащат сравнително достъпна сума, вместо да купуват приложенията едно по едно. Разбира се има и някои важни въпроси, като това как точно ще бъдат подбрани апликациите и ще рискува ли Google да фаворизира чяст от тях, предлагайки алтернативните бонаменти, но отговорите им ще станат ясни в бъдеще.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *