post

Dell обяви най-новата версия на SharePlex за репликация на бази данни и решение за интегриране на данни в почти реално време. Тя дава възможност на потребителите да репликират Oracle данни директно на SAP HANA, Teradata или EnterpriseDB Postgres. Придържайки се към фокуса на портфолиото на Dell за решения за управление на системи и информация, новата версия на Dell SharePlex позволява на организациите ефективно да мигрират данни в тези нови платформи, като по този начин си осигуряват повече време за иновации, развивайки инициативите насочени към докладване и анализ.

Продуктът ще бъде в наличност от 24 май 2016 г. Dell SIM решенията, включително Dell SharePlex могат да бъдат закупени, както директно, така и чрез партньори

С новата версия на Dell SharePlex организациите мигрират данни към SAP HANA, Teradata или EnterpriseDB Postgres Advanced Server в почти реално време , без това да оказва влияние върху производствената база данни, като прави това за половината цена в сравнение с други водещи подобни решения. Тя вече поддържа хост от целеви среди, включително Oracle, Microsoft SQL Server, SAP ASE, Java Message Service (JMS), SQL и XML Files.

В последните години организациите са принудени да търсят все по-ефикасни рентабилни алтернативи за бази данни, включващи технология на място, в облак и с отворен код. Това е необходимо за намаляване на оперативните разходи, въвеждане на нови приложения и по-добро управление на усъвършенствани аналитични изисквания, без това да е за сметка на функционалността. С широк спектър иновативни нови платформи за бази данни, от които могат да избират, организациите се преместват от консолидиране в единична платформа и внедряват много видове бази данни, за да понижат разходите и да съответстват по-добре на аналитичните и бизнес целите. Новата версия на Dell SharePlex предлага бързината и гъвкавостта, необходими за тяхното разрастване, диверсификация и модернизация на инфраструктурата на техните бази данни, за да се справят по-добре с подобрена производителност от in-memory бази данни и да управляват по-добре развиващите се аналитични изисквания.

Независимо от целта, инфраструктурата за трансформиране на бази данни е голямо начинание за компании от всякакъв размер. Дали имплементира нови производствени бази данни на място или в облака или извлича данни с цел докладване и анализ, SharePlex дава възможност на организациите да мигрират и подобряват своите среди, като същевременно гарантират висока надеждност на критични приложения. С най-новата версия на Dell SharePlex, организациите мигриращи към SAP HANA, Teradata или EnterpriseDB Postgres могат да постигнат драстично намалено време на престой, да внедрят неограничени тестове, без това да повлиява производствената среда и да върнат контрола върху планирането отново в ръцете на ИТ екипа.

„Концепцията за Oracle репликация на бази данни беше въведена първо от SharePlex и клиенти от целия свят зависят от нея всеки ден. Сега, с добавянето на поддръжка за SAP HANA, Teradata и EnterpriseDB Postgres, Dell продължава да развива SharePlex, за да помага на клиентите да се разрастват и поддържат все по-разнообразна среда за база данни. Независимо дали става въпрос за структурирани или неструктурирани, патентовани или с отворен код, на място или в облака, Dell се ангажира да поддържа всички данни във всички платформи. Този рационален подход ни позволява да се срещнем с клиентите там, където са и да им помогнем да стигнат дотам, докъдето искат, като им предоставим правилното решение в правилния момент.“ Това заяви Дарин Бартик, вицепрезидент на маркетинга, управление на системи и информация, Dell.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *