post

Световната криза научи лидерите на финансовата система да планират „известните неизвестни“. Може да се наложи банковите стрес тестове да се усъвършенстват и за в бъдеще.

Сривът на големите финансови институции през 2008 г. изненада много хора. Това беше невероятен неуспех на анализа на управлението на риска и на сложните финансови продукти, които преди това бяха считани за най-съвременни.

Сега Федералният резерв на САЩ се страхува както от нова криза, така и от срив на криптопазара. С много посткризисни реформи, които вече съществуват, Федералният резерв иска да разбере по-добре вероятността от колапс на пазара на биткойни – и как такъв сценарий би могъл да повлияе на стабилността на световната финансова система. Това не означава, че банковите регулатори очакват такъв срив. Това е просто формално и кадрово разглеждане на такава възможност.

Рандъл К. Куарлес, губернатор на Федералния резерв, бе назначен за председател на Съвета за финансова стабилност на 26 ноември. Тогава той каза:

„Глобалната финансова криза разкрива неизправности във финансовата система, които трябваше да бъдат разгледани незабавно, всеобхватно и енергично.” И отбеляза, че реформите повишиха устойчивостта на системата към някои видове шокове и уязвимости, които предизвикаха кризата. Някои от тези мерки, като по-високи изисквания за капитал на банките и ликвидност, се считат за ефективни. “Въпреки това не можем да бъдем прекалено уверени и да смятаме, че сме в безопасност от всичко.”

По неговите думи, трябва да обърне повече енергия и внимание към бъдещето. Това включва и пазара на криптовалутите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *