post

Засаждането на милиарди дървета по света е най-мащабният и най-евтин начин за справяне с климатичната криза, според учените, които са направили изчисление за това, колко още дървета могат да бъдат засадени без посегателство върху обработваемата земя или градските райони.

Когато дърветата растат, те абсорбират и съхраняват емисиите на въглероден диоксид, които са причина за глобалното затопляне. Според нови проучвания, една световна програма за засаждане може да премахне две трети от всички емисии, които се изхвърлят в атмосферата чрез човешки дейности.

Анализът установява, че по света има 1,7 млрд. хектара безлесна земя, на която естествено ще могат да растат 1,2 млрд. дървета. Тази площ е около 11% от цялата земя и е еквивалентна на размера на САЩ и Китай заедно. Тропическите райони биха могли да имат 100% дървесна покривка, докато други ще са по-рядко покрити, което означава, че средно около половината от площта би била с дървета.

Учените изрично изключват всички области, използвани за отглеждане на култури и градските райони от техния анализ. Те обаче включват и пасища, на които твърдят, че от наличието на няколко дървета могат да се възползват пасищните животни.

„Тази нова количествена оценка показва, че възстановяването на горите не само е едно от решенията ни за изменението на климата, но е и най-мащабното”, каза проф. Том Кроутер от швейцарския университет ETH Zürich, който ръководи изследването.

Crowther подчерта, че е жизненоважно да се преодолеят настоящите тенденции на увеличаване на емисиите от парникови газове от изгарянето на изкопаеми горива и унищожаването на горите и да се сведат до нула. Той каза, че това е необходимо, за да се спре кризата в климата, защото предвиденото възстановяване на горите ще отнеме 50-100 години.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *