post

Как ще изглеждат офис сградите на бъдещето? Това ще стане ясно при откриването на първият в България Демонстрационен павилион с почти нулево енергийно потребление. На 10 октомври в Научен комплекс 2 – БАН Цeнтралната лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници на БАН (ЦЛ СЕНЕИ/ ще представи първата сграда в България с фасада от стъклопакети с циркулиращ воден поток.

Идеята на разработката е водата да улавя слънчевата енергия и получената топлина от нея да бъде използвана за нуждите на сградата .

Уникалният продукт предоставя решение за максимално оползотворяване на дневната светлина и постигане на оптимален вътрешен комфорт. Иновацията цели да допринесе за изграждането на офис сградите на бъдещето.

Проектът InDeWaG (“Industrial Development of Water Flow Glazing Systems”) се реализира с партньори от Германия, Испания и България е финансиран от програма „Хоризонт 2020″, направление „Енергийна ефективност”.

Събитието се посвещава на 150-годишнината от основаването на БАН и финала на проекта InDeWaG.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *