post

 

 

25.07.2018 г., гр. София Клиентите на VIVACOM могат да се възползват от атрактивните предложения за застраховки на компанията в качеството си на застрахователен брокер, които се фокусират върху сигурността на дома и имуществото, на мобилните устройства и дори на сметката при финансови затруднения. Грижата за клиента обединява голямото портфолио от услуги на телекома, като застраховките VIVACare Home, VIVACare Phone и VIVACare са поредното допълнение за комфорта и защитата на потребителите. И трите са застрахователен продукт на ДЗИ-Общо застраховане ЕАД.

VIVACare Home покрива рискове при природни бедствия и аварии, кражба на домашно имущество и вандализъм. Допълнително е предвидена и защита в случай на други непредвидени злополуки, засягащи имуществото. Основно предимство на застраховката е, че се сключва без предварителен оглед на имота. VIVACare Home се предлага в два пакета, според застрахователните суми, които покрива. Тя може да бъде заявена от клиенти, които ползват поне една от следните услуги: фиксиран телефон, телевизия, интернет, мобилна абонаментна услуга, пакетни услуги. Потребителите могат да избират между два варианта с месечна премийна вноска от 3,80 лв. за VIVACare Home Basic или 5,80 лв. за VIVACare Home Standard, а тези, които имат активирана фиксирана гласова услуга, получават специалният месечната премийна вноска, съответно от 1.90 лв. и 2.90 лв.

e предназначена за всички частни клиенти на VIVACOM, които закупят ново мобилно устройство в брой или на изплащане (таблет или телефон). Застраховката покрива следните рискове – случайно счупване, вкл. и при ПТП, намокряне, пожар, експлозия, природни бедствия. В случай на настъпило подобно събитие на клиентите се предоставя ремонт в сервизите на VIVACOM, а при невъзможност за поправка устройството се заменя с ново. Застраховката е 12-месечна, като месечна премийна вноска зависи от цената на съответното мобилно устройство и може да се сключи с вноска, започваща от 1.99 лв. Тя е валидна за всички типове услуги на абонаментен план.

VIVACare – защита на сметка, има няколко основни предимства: дава възможност за защита на сметките на клиента при финансови затруднения като невъзможност за плащане заради съкращение от работа, временна или пълна и трайна физическа невъзможност за работа поради злополука, доказана злоупотреба със SIM картата, загуба на живот вследствие на злополука. Пакетът е предназначен за всички частни клиенти на VIVACOM, които в момента на подписване на договора не са навършили 74 години, подновяват или сключват нов договор, плащат сметки или купуват ново устройство. Месечната премийна вноска е 1.89 лв., а срокът е 12 или 24 месеца. Застраховката покрива максимална месечна сметка от 100 лв.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *