post

ДНК компютрите са една изключително интересна концепция, която обаче до сега имаше сериозно ограничение пред развитието си – всеки код, програмиран в ДНК не можеше да бъде пренаписан. Или както сполучливо се изразява компютърният учен Дейвид Доти, това е “все едно да се налага да създаваш нов компютър от съвсем нов хардуер просто за да подкараш нов софтуер”.

Но сега именно той и екипът му са успели да създадат първата изчислителна машина, базирана на ДНК, която би могла да бъде променяна и препрограмирана както всеки нормален традиционен компютър. Откритие, което има потенциала да създаде ново поколение биологични изчислителни устройства, променяйки по този начин света на информационните технологии.

Доти вече е описал своето постижение в статия, публикувана в списание Nature, заедно със своя екип учени от Калифорнийския университет UC Davis, Калифорнийския технологичен институт и Harvard.

Те са описали компютър, създаден от 355 различни плочки ДНК, които могат да бъдат сравнени с веригите на традиционните компютри. По този начин те са накарали биологичната машина да изпълни 21 различни програми, включващи действия като броене, избор на опции от списък и др. Технологията е в много начален етап, но има потенциала да постави основите на програмируемите биологични компютри.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *