post

Благодарение на суперкомпютъра Ocelote, изследователи от Аризонския университет създават виртуални вселени, които ще помогнат на учените по-добре да опознаят еволюцията на днешната вселена.

За да моделира 8 милиона вселени, на компютъра му потрябвали три седмици. Всяка вселена съдържа 12 милиона галактики и има свои правила, по които протичат процесите в нея, пише spisanie8. Така учените имали възможност да сравняват и да преценяват коя от симулациите изглежда най-близко до реалността. Изследователите използвали за сравнение данни, събирани през последните 20 години от астрономически наблюдения.

Експериментът показват, че звезди в галактиките могат да се формират по-бързо, отколкото се предполагаше досега.

За по-нататъшни изследвания учените планират да разширят проекта по създаването на виртуални вселени и да добяват детайлизиране на симулации за развитието на отделните галактики.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *