post

За пета поредна година, единствената в Европа pre-seed акселераторска програма за стартиращи компании с решения за устойчив бизнес EIT Climate-KIC Акселератор ще подкрепя български предприемачески екипи. Акселераторът е програма, подходяща за млади компании, spin-off екипи и предприемачи с амбиция да лансират на пазара устойчиви бизнес решения, чисти технологии и иновации в областта на климата.
Всеки екип ще разполага с финансиране под формата на без-дялов грант в размер до 50 000 евро, за да достигне до първи продажби и инвеститори. Екипите също ще ползват експертиза за бизнес моделиране, финансово планиране, управление на интелектуалните права, прототипиране и технологично валидиране, развитие на брандинг и продажби, за да развият компанията си до ниво инвеститорска готовност.

Програмата е част от инициативите на най-голямото публично-частно партньорство в Европа в сферата на климата – EIT Climate-KIC и работи в мрежа, обхващаща 24 държави на ЕС.

Над 9 млн. евро са инвестициите на програмата в повече от 1200 стартиращи компании, 30 от които са български. Тази година, българското издание ще се осъществи от април до ноември в София и ще подкрепи до 8 предложения.

Кандидатстването става он-лайн оттук: https://www.climate-kic.org/ris/accelerator, a крайният срок е 1 март 2020 г.

Кои са програмите?
PowerUP! by EIT InnoEnergy 2020
Програмата е насочена към кандидати с бизнес решения с максимален срок до достигане на пазарна реализация от 2 години, както и за стартиращи компании в ранна фаза на развитие (не повече от 5 години от датата на регистрация на компанията). Финалистите ще отидат на международния финал в Полша, където ще представят и позиционират своя продукт. Журито, съставено от инвеститори от водещи европейски
индустрии ще селектират печелившите екипи, които ще получат награда от EUR 50 000, както и достъп до акселераторската програма на EIT InnoEnergy с възможност за инвестиции до EUR 200 000.
Кандидатстването става он-лайн на https://powerup.innoenergy.com/
Краен срок за кандидатстване: 5 март 2020

Danube Energy+ Tool
Това е  обучителна програма за млади хора с решения в идейна фаза на развитие. В рамките на програмата участниците ще получат задълбочено едномесечно обучение за изготвяне на бизнес концепция с възможност за последващо кандидатстване за инвестиции. Важно условие тук е, че програмата е насочена към млади хора и екипи до 35 годишна възраст.
Кандидатстването става он-лайн на https://cleantech.bg/en/project/danube-energy/ до 28 февруари 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *