post

 

Сирма Груп Холдинг АД оповести своите междинни консолидирани финансови отчети за периода приключващ на 31.12.2019. Оповестените резултати и коефициенти са в съответствие с препоръките на Българска Фондова Борса, София и могат да бъдат разгледани в подробности в секцията за Инвеститори на корпоративния сайт.

 

Приходите през 2019 година достигнаха BGN 61,454 милиона (EUR 31,421 милиона) като отбелязват ръст от 4,47% на годишна база с EBITDA от BGN 10,450 милиона (EUR 5,343 милиона) и Нетна печалба от BGN 4,259 милиона (EUR 2,178 милиона).

 

Приходите бяха постигнати благодарение на продажби в 55 държави по света. Водещите пазари на Сирма Груп през 2019 година бяха България с BGN 23,086 милиона (EUR 11,804 милиона) или 37,57% от продажбите, САЩ с BGN 11,926 милиона (EUR 6,098 милиона) или 19,41% от продажбите и Великобритания с BGN 11,626 милиона (EUR 5,944 милиона) или 18,92% от продажбите. Приходите от Европа и Северна Америка възлизат на 99,07% от общите приходи.

 

Основните източници на приходи бяха продажбите на “Софтуерни продукти” възлизащи на BGN 19,463 милиона (EUR 9,951 милиона) или 32% от общите приходи и приходите от “ИТ услуги”, възлизащи на BGN 39,442 милиона (EUR 20,166 милиона) или 64% от общите приходи.

 

Сирма Груп Холдинг АД е най-голямата публична ИТ компания в България. Нейната история започва през 1992 година с фокус върху Изкуствения интелект, ИТ услугите и развитието на софтуер. Дружеството е публично от 2015 година, когато негови акции бяха допуснати за търговия на БФБ, София. Днес Групата е с над 400 служителя и дъщерни дружества в САЩ, Великобритания и Бразилия и продажби в 55 държави по целия свят.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *