post

 

На 24 октомври 2019г., представителите на Офиса на Световната здравна организация в България поставиха началото на поредица от срещи с българските медии. Целта на организаторите е укрепване на връзката между организацията и медиите, която да подпомогне адресирането на важни и значими теми в сферата на общественото здраве.

В рамките на срещата, д-р Скендер Сила (Представител на СЗО в Република България) и д-р Михаил Околийски (Експерт „Обществено здраве“ в СЗО) запознаха медиите със структурата и функциите на организацията. Бяха представени дейностите, кампаниите и инициативите на СЗО и бяха обсъдени постиженията и плановете на организацията през изминалия и предстоящия двугодишен период 2020-2021.

Доц. Ангел Кунчев (Главен държавен здравен инспектор, Министерство на здравеопазването) благодари на СЗО за навременната и високоспециализирана подкрепа, която държавата ни получава от организацията.

Общите разходи за здравеопазване в България са 8.4% от БВП, което нарежда страната ни по средата на класацията в Европейския регион на СЗО. Неформалните плащания на домакинствата – 47.7%, са също над средните стойности за Европейския регион на СЗО и ЕС13.

„България постигна значителен напредък в подобряване здравето на населението, но все още срещаме предизвикателства в сфери като незаразни болести, болести на кръвообращението, тютюнопушене и консумация на алкохол. Необходимо е да почертаем и необходимостта от промоция на здравословен начин на живот и навици и осигуряване на универсално здравно покритие за всички навсякъде“, подчерта д-р Скендер Сила.

Д-р Михаил Околийски представи дългосрочните стратегически приоритети на работата на СЗО България в сферата на здравеопазването, сред които са подобряването на качеството на здравните услуги; повишаването на финансирането в здравеопазването; засилването на участието на общността и овластяване на гражданите и осъществяване на успешна реформа в сектора.

Десет са проблемите, които ще изискват внимание от страна на СЗО и здравните партньори. Сред тях са замърсяването на въздуха и изменението на климата, незаразните хронични заболявания, глобалната грипна пандемия, уязвимите условия на живот, антимикробната резистентност; първичната здравна помощ, разколебаването от ползата на ваксините, грижата за психичното здраве, както и ебола и други патогени с висока заплаха.

По време на срещата бе подчертана нуждата добро партньорство с медиите за адресиране на важните теми в сферата на общественото здравеопазване. Организаторите се ангажираха, че срещите с българските медии ще се превърнат в традиция.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *