post

Свежина Димитрова е директор на ЦПЛР-Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ във Варна. През миналата есен тя придружи талантливи български ученици по време на обучение в ЦЕРН.

 

– Здравейте, г-жо Димитрова! Вие бяхте един от специалистите, които съпроводиха български ученици на обучение в Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). Бихте ли разказала как станахте част от проекта?

-От 2008 г. датира сътрудничеството на образователният отдел в ЦЕРН и българските учителски програми. Тогава поставихме началото съвместно с Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) към БАН и Община Варна, като организирахме първата учителска програма в ЦЕРН за учители, преподаващи физика и астрономия. От 2011 г. тази програма стана национална и се финансира от Министерството на образованието и науката. От 2014 г. тя се разшири и започна пилотно обучение на учители инженери, което се оказа много ползотворно и от следващата година се включиха и учители по информатика.

Досега през програмите на ЦЕРН са преминали 576 български учители по природни науки, инженери и информатици, което провокира и големият интерес на техните ученици към стажантската ученическа програма. Поради това дългогодишно партньорство с образователния отдел на ЦЕРН, в началото на 2017 г. ми предложиха да се включа в проекта под ръководството на инж. Зорница Захариева ЦЕРН.

bty

-В какво се изразява обучението? Какво научиха и учениците, и ръководителите им?

-Обучението за учениците се проведе в няколко направления: лекции, визити, упражнения и практическа работа със супервайзерите, към които бяха прикрепени. Учениците работиха със специалисти от ATLAS, CMS, ALICE, компютърния център и ISOLDE и всеки имаше индивидуална задача по проекта си.

-Откога България участва в тази кампания? Кои деца могат да бъдат част от нея?

Тази година образователният отдел на ЦЕРН взе решение да организира пилотно двуседмично обучение за ученици само от пет страни членки на организацията. България, като активен участник в образователната дейност на ЦЕРН, беше удостоена с честта да бъде селектирана и обучението за български ученици се проведе от 03.09.2017 г. до 16.09.2017 г.

За участие в програмата кандидатстваха над 320 ученици от цяла България, но бяха избрани само 24. По изискване на ЦЕРН, първоначално бяха одобрени 22 ученици, но след силните кандидатури, за участие в програмата финално бяха допуснати 24. Всички те са участници в национални и международни олимпиади, състезания и проекти.

bty

– Какъв е смисълът от подобни практики? Как те обогатяват децата?

-Смятам, че тази стажантска програма е изключително полезна за учениците, които участваха в нея. Те успяха да се докоснат до голямата наука, да получат практически умения, които не биха могли да получат в училище, да работят и комуникират с учени от световна величина, да работят в екип и да презентират работата си. В края на програмата, учениците споделиха впечатления и помолиха супервайзерите си да им позволят да продължат работата си по проектите.

-Кои са допирните точки на варненската обсерватория и ЦЕРН?

-Допирни точки са изучаването на Вселената и нейните закони, обучението на ученици и учители в областта на астрономия, космология и физика на високите енергии и интереса към развитие на голямата наука.

-Зарадва ли се на голям брой посетители миналото лято НАОП „Николай Коперник“?

-Както всяка година, и това лято обсерваторията се радва на голям брои посетители. Голяма радост за нас е интересът на малките любители на Космоса, които напоследък се увеличиха неимоверно много.

-Какви са амбициите Ви за развитието на дейността на обсерваторията?

-Целта за развитието на обсерваторията е да стане научен център по природни науки и екология не само за Варна и областта, но и за колегията от цяла България. Тази наша цел започнахме вече да реализираме като организатори и съорганизатори на множество национални и международни конференции, симпозиуми и обучения.

 

One thought on “Свежина Димитрова: Общо 576 български учители вече преминаха през обучение в ЦЕРН

  1. Pingback: Свежина Димитрова: Общо 576 български учители вече преминаха през обучение в ЦЕРН | Uchi.bg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *