post

Експерти от Австралийската фондация за коалите обявиха, че на континента не са останали повече от 80 000 животни от вида. Това ги прави “функционално изчезнали”.

Това не е нула, разбира се, но функционално изчезнали означава, че популацията на вида е намаляла толкова много, че вече не играе значителна роля в екосистемата.

Обезлесяването, по-топлото време и сушите затруднили способността на животните да оцеляват и да процъфтяват.

Всичко това е част от по-голяма тенденция: все повече доказателства сочат, че планетата преживява своето шесто масово изчезване. Неотдавнашен доклад на Организацията на обединените нации установи, че до 1 милион видове биха могли да изчезнат през следващите десетилетия заради човешката дейност и промените в климата.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *