post

SAP обявява организационни промени, в рамките на които Румяна Тренчева поема в нова обединена роля управлението на Общия бизнес и Партньорската мрежа на SAP за Централна и Източна Европа от 1 май 2018 г. Тя преминава на позицията от управител на SAP България и SAP Югоизточна Европа, които заема съответно от 5 и 2 години.

 

Общият бизнес на SAP е един от най-големите сегменти в компанията, като Румяна Тренчева застава начело на регионалния екип, който отговаря за този бизнес – директно и през партньори.

 

От създаването й през 2008 г., партньорската програма е ключов елемент от стратегията на SAP за индиректното предлагане на решенията и проектите на компанията във всяка една държава. Румяна Тренчева ще управлява процеса по развитието на ново поколение гъвкава и устойчива екосистема около иновациите на SAP в 16 страни.

 

“Румяна е доказала в годините, че е напълно фокусирана и отдадена в развитието на иновативното облачно портфолио на SAP с нашите клиенти в България и региона на ЮЕ. Напълно естествена следваща стъпка е да пренесе тази визия и подход сред нашите партньори и да им помогне в трансформацията им в прогресивни, стратегически партньори на съвременния бизнес. България е ключов пазар в Югоизточна Европа и аз съм сигурен, че ще продължи да се развива под новото ръководство“, сподели Симон Калуза, управител на SAP за Централна и Източна Европа.

 

„Румяна е доказан лидер с визия, на когото разчитаме да поведе растящия ни Общ бизнес до поставените нови високи цели. Във времена на динамични иновации, близкото сътрудничество с партньорската мрежа и бързото усвояване на технологичните разработки са основополагащи за успеха на SAP“, сподели д-р Александър Арнолд, вицепрезидент на SAP за Общия и Партньорския бизнес, Европа.

 

Управител на SAP за Югоизточна Европа става Грегор Потокар, понастоящем управител на SAP Словения.

Всички промени са ефективни от 1 май.

 

Новият управител на SAP България ще бъде обявен в началото на юни, като временно ролята ще заема Радомир Миланов.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *