post

Технологията за редактиране на гени CRISPR/Cas9 създава редица нови възможности пред обществото ни – от елиминиране на болестите и справянето с вредители, до възстановяване на загубени способности. Някои експерти дори очакват тя да ни помогне да преминем към нова ера в медицината.

А напоследък все повече хора повдигат и въпроса: Можем ли чрез нея да се направим по-добри? Можем ли да подобрим интелигентността си с появата на генното инженерство?“. И отговорът изглежда е утвърдителен.

Проектът „Когнитивна геномика“ е насочен към разбирането на произхода на интелигентността в собствения ни геном. Инициативата се ръководи от BGI, неправителствена организация с нестопанска цел, базирана в Шенжен, Китай и основана през 1999 г.

В момента организацията провежда геномно асоциирано проучване на g, основен фактор за интелигентността. Общата интелигентност се определя от три основни категории: стабилност, наследственост и сила на предсказване. Накратко, проучването събира генетични данни от над 20,000 човека, с IQ над 150, като търси модел в техните гени.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *