post

Софтуерният бизнес в България е най-добре представящият се сектор на ИТ индустрията в България след десет години членство в Европейския съюз, показват данните на независимата консултантска компания CBN Pannoff, Stoytcheff & Co., цитирани от БНР.

За последните 10 години приходите на IT сектора са се увеличили от 139,4 милиона евро през 2006 г. до 1,02 млрд. евро през миналата година. Това прави нарастване с над 600%. Ако се запази темпът за прираст на приходите в сферата, се прогнозира, че след четири години – през 2021 г., те ще достигнат 4,5% спрямо БВП, което би я наредило сред най-големите индустрии в страната.

През 2006 г. броят на работните места в сектора са били 4982 срещу 19 755 позиции днес. Това е ръст от близо 300%. В софтуерния бранш работят едни от най-висококвалифицираните и добре заплатени специалисти в България.

Годишното проучване на Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ) показва, че средното възнаграждение в сектора е четири пъти по-високо от това за страната. Отчетен е обаче твърде слаб ръст на заетостта в сферата, което сочи към проблемите с недостига на ИТ специалисти. От БАСКОМ регистрират, че на фирмите са необходими над осем седмици, за да намерят подходящи хора за отворените си позиции.

Положителна тенденция е обаче, че покупателната способност на специалистите от сектора – софтуерни архитекти, софтуерни разработчици и проектни мениджъри – в някои случаи започва да се изравнява, а в други дори е по-висока в сравнение с държави като Великобритания например.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *