post

В момента нямаме способността да изградим телескоп с размер на планета, който би ни позволил да надникнем в далечната област на нашата Вселена.

Но пък имаме планета и използвайки трик по физика, Дейвид Кипинг, доцент по астрономия в Колумбийския университет, смята, че бихме могли да трансформираме нейната атмосфера в телескоп с размер на планета, който той нарича „тераскоп“.

Кипинг описва подробно своя терраскоп в нова книга, но за тези, които търсят по-лесно усвоимо обяснение, той е направил 30-минутна презентация в YouTube.

Има много неща, но основната идея зад тераскопа е, че атмосферата на Земята естествено пречупва входящата звездна светлина, подобно на лещата на телескоп, и с малко усилия бихме могли да се възползваме от това пречупване.

И в своя доклад, и във видеото Кипинг отбелязва многобройните потенциални пречки, които биха могли да попречат на работата на тераскопа. Те обаче не са го обезкуражили да изследва потенциала му и ученият се надява и други да се заинтересуват от него.

Вижте идеята му!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *