post

 

Кредитът онлайн е сравнително нов финансов продукт, удовлетворяващ потребителската потребност от заемане на сравнително малки суми бързо, лесно и удобно. Процентът заети бързи кредити нараства значително в последните години, което е ясен показател за тяхната полезност и място на пазара. За жалост, не са единични случаите, в които заемането на кредит онлайн има тежки финансови последици за потребителя и го поставя в състояние на тотална нищета и сума за връщане в пъти превишаваща заетата. Къде е коренът на този проблем и трябва ли да ни притеснява кредитът онлайн? Ако спазваме правилата за сигурност при теглене на онлайн кредит, то няма място за притеснение и заемът ще бъде само и единствено полезен финансов продукт за задоволяване на спешни и внезапно възникнали нужди, без да води до неприятни последици за кредитополучателя. Опознаването на правилата за сигурност при вземане на онлайн кредит е най-краткият път към стабилното финансово състояние и извличането на максимум полза от този кредитен продукт.

  1. Бдителност и легитимност

Проявете бдителност, когато избирате компания, от която да заемете средства. Не се насочвайте към частни лица или неизвестни фирми, чиито координати сте намерили разлепени по улицата. Стабилните компании са легитимни, те имат своя сайт, контакти, офис, консултанти. Изборът ви трябва да бъде насочен към кредитна компания, която е регистрирана като такава в БНБ и притежава съответното удостоверение. В този случай дейността ѝ подлежи на регулиране, а вие може да бъдете спокойни.

  1. Лични данни

Бъдете бдителни при предоставяне на личните си данни и копие от личната си карта. За да избегнете измама и злоупотреба с тях, разкривайте самоличността си само на компании, регистрирани като администратори на лични данни към Комисията за защита на личните данни и притежаващи съответното удостоверение.

  1. Ситен шрифт

Преди да подпишете договор за кредит, изчетете внимателно предварителния договор, общите условия, обърнете специално внимание на ситния шрифт. Проверете за скрити такси, допълнителни изискуеми плащания и всичко, което може да направи един изгоден на пръв поглед кредит скъп. Ако имате съмнения, неясни термини или не разбирате определена част от информацията, консултирайте се със специалист. Това ще ви спести много средства и нерви на по-късен етап.

  1. Лихви и ГПР

Лихвите и годишният процент на разходите съвсем естествено трябва да представляват интерес за вас и да се ръководите от тях. Но не самоцелно. Проучете таксите, ако има такива, както и наказателните лихви при неплащане в срок. Обикновено проблемът е в наказателните лихви, които понякога са значително по-големи от лихвата по кредита.

  1. Отсрочки

Ако фирмата е легитимна и стабилна, ГПР и лихвата ви устройват и единственото ви колебание е свързано с високи наказателни лихви, проучете какви отсрочки дава компанията, в случай че не съумеете да върнете дължимото в срок. Ако предлага отлагане на вноска с определен брой дни, няма защо да се притеснявате от високите наказателни лихви, защото имате срещу себе си партньор, разбиращ нуждите ви, готов да намерите заедно пътя към вашето добро финансово състояние и способността ви да погасите безпроблемно кредита.

  1. Необходимост

Избрали сте най-добрата за вас компания, запознали сте се с условията, чувствате се сигурни по отношение на отпускащата кредит фирма, но дали сте премислили имате ли реална необходимост от този кредит, спешен ли ви е той, ще задоволи ли потребностите ви? Бързите кредити са удачно и подходящо решение при спешна необходимост от пари, при непредвидени ситуации, при нужда от сравнително малка сума за кратък срок. Vivus.bg  например отпуска бързи кредити до заплата, които удовлетворяват подобни потребителски нужди. Ако сте взели решение да закупувате кола или жилище, ако се нуждаете от по-голяма сума за задоволяване на потребностите, ако имате неплатени кредити и считате, че ще погасите вноски по тях, взимайки заем онлайн, то имайте предвид, че грешите и правите неразумен избор. При тези ситуации се препоръчва по-дългосрочен потребителски или ипотечен кредит. Не прибягвайте до кредит онлайн и ако имате сериозни финансови затруднения или сте попаднали в кредитна спирала. Тегленето на бърз кредит няма да реши проблема ви, а ще задълбочи финансовия крах и ще утежни положението ви.

  1. Правилни сметки

Вложете максимум усилия, за да прецените сумата, която ще покрие нуждите ви. Теглейки по-малка, те ще останат незадоволени. Кредит, който е по-голям от необходимото, е излишно разхищение на средства. Ще похарчите парите за неща, които не са от първа необходимост, а и ще ви се наложи да платите лихвите за тях. Изчисляването на необходимата сума невинаги е лесно, но си струва да положите усилия.

  1. Бюджет

Преди да кандидатствате за онлайн заем, преценете добре своите възможности, приходи и разходи. Съставете си бюджет и го следвайте стриктно. Помислете кои пера може да ограничите, за да нямате проблем при погасяването на кредита и заплащането  на вноските. Съставянето на бюджет намират за трудно ¼ от хората, считайки, че липсата на икономическо образование е пречка. Реално обаче не е никак невъзможно да изчислите ежемесечните си задължителни разходи – за наем, ток, телефон, пътни, храна. Да прибавите към тях вноската по кредита и да проверите остават ли ви около 40% от приходите. Ако е така, нямате проблем, може спокойно да вземете заема. Ако процентът на оставащите ви средства е под 20% от приходите ви, твърде вероятно е да имате проблем с изплащането на кредита и е добре да помислите за по-дългосрочен заем с по-ниски месечни такси.

  1. Разумно планиране

Помислете предварително за спасителни варианти, ако се окаже трудно или невъзможно да погасявате вноски по кредита – помощ от семейството или приятели, отлагане на вноска, допълнителни източници на доходи. Недоброто планиране и недобрата преценка дали можем да изплащаме кредита си са в основата на навлизането в кредитна спирала и превръщането на този иначе прекрасен кредитен продукт в източник на затруднения и финансов крах.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *