post

В предприятия с 10 и повече заети лица, 95,7% от хората използват компютри, а при големите – с 250 и повече заети лица относителният дял e 100.0%. Високоскоростният, надежден и непрекъснат интернет достъп е основна необходимост за предприятията и 93.7% от тях имат постоянен достъп до глобалната мрежа. За връзка с интернет предприятията основно използват DSL или друг вид фиксирана технология (80.5%), като при 64.8% от тях скоростта на най-бързата фиксирана връзка е по-висока от 30 Mbps.

Това са част от проучване за 2019 г, цитирано от economynews.bg. През 2019 г. всяко трето предприятие (36.5%) използва приложения като Skype, WhatsApp, Facetime, Viber за гласови или видеоразговори през интернет за служебни цели, а 46.4% предоставят на служителите си преносими устройства, които разполагат с мобилна интернет връзка, осъществявана чрез мобилните телефонни мрежи.

Относителният дял на заетите лица в предприятията, които използват компютър ежедневно за изпълнение на служебните си задължения, е 32.1%, а на 28.7% от работещите е осигурен достъп до интернет. Заетите лица, които използват преносими устройства с мобилна интернет връзка за служебни цели, са 11.4%.

Половината от предприятията (50.7%) разполагат със собствен уебсайт, като 12.6% посочват, че използват информация за поведението на посетителите на уебсайта (брой кликвания, разглеждани елементи, продължителност на сесията и др.) с цел реклама или подобряване на клиентската удовлетвореност .

На своя уебсайт предприятията основно предоставят функционалности като информация за предлаганите стоки или услуги – 79.1% ;  връзка или препратка към профила си в социална медия – 34.5%;  възможност за онлайн поръчки или резервации на стоки или услуги – 26.3%;  проследяване или проверка на статуса на направените поръчки – 16.1%.

През 2019 г. 33.8% от предприятията използват различни видове социални медии, за да развиват дейността си и да разширяват своето присъствие в интернет. Най-популярни са социалните мрежи (Facebook, LinkedIn, Xing, Yammer, Probook.bg и др.), в които 33.2% от предприятията поддържат свой профил. Основните цели, за които предприятията използват социални медии, са подобряване на имиджа на предприятието или на пазарния продукт (реклама, промоции) – 73.9% ; получаване и отговаряне на мнения, отзиви, въпроси от клиенти – 62.7% и  наемане на служители – 32.8%.

През 2019 г. всяко пето предприятие (20.1%) има заети лица, чиято основна работа е да разработват, управляват или поддържат ИКТ системи или софтуерни приложения. През предходната 2018 г. 10.0% от предприятията са наели или са се опитали да наемат ИКТ специалисти, като 41.6% от тях са изпитали трудности при намирането на подходящи кадри. За да повишават квалификацията на служителите си, 10.1% от работодателите осигуряват обучение в областта на ИКТ.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *