post

Българската компания за семантичен софтуер Онтотекст АД представи новата си „облачна“ платформа GraphDB Cloud DBaaS, която може да помогне на организациите да изнесат управлението на своите графови бази данни, спестявайки време и разходи. Тя е достъпна 24 часа в денонощието и седем дена в седмицата, изключително скалируема е и работи на принципа „база данни като услуга“ (DBaaS – Database as a Service), който е част от по-широката тенденция за предоставяне на софтуер като услуга (SaaS – Software as a Service). Създадена е в резултат от работата на екипа на Онтотекст по проекти като Open DaPaaS, AnnoMarket, proDataMarket и EuroBusinessGraph, съфинансирани от Европейската комисия в рамките на програмата Хоризонт 2020 за изследвания и иновации.

GraphDB Cloud DBaaS е отговорът на българската софтуерна компания на нарастващото търсене на надеждни решения за предлагане на бази данни като услуга. Тя предоставя на екипите възможност за лесен старт в работата със семантични бази данни, каквато е популярната система на Онтотекст GraphDB. Припомняме, че тя е сред най-използваните семантични бази данни в света, включително от организации като Националния архив на Великобритания, Британския музей, медийните групи BBC, Press Association, Euromoney и The Financial Times, научното издателство Springer Nature и много други.

Новата „облачна“ система GraphDB Cloud DBaaS може значително да намали времето и разходите на компаниите за управление на бази данни, позволявайки им същевременно да извличат знание и стойност от своите най-ценни ресурси – данните и информацията си. Същевременно използването на „облачна“ графова база данни освобождава време за технологичните екипи да работят по създаването на иновативни решения, вместо да се занимават с администрирането на бази данни. Решението има всички предимства, идентифицирани от компаниите като важни: гъвкавост, надеждност, автоматизация, осигуряване на бекъп, качествена поддръжка и обновления.

Всички желаещи могат да изпробват новата платформа безплатно на адрес:

https://cloud.ontotext.com.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *