post

Няколко пациентски организации, обединили се в здравна коалиция са разработили специална он лайн платформа, която предоставя възможност на пациентите да дават мнения и оценки на лечебните заведения. Порталът goodhospital.bg ще класира лечебните заведения по 10 критерия, а тези от тях, които отговарят на всички, ще получават сертификат „добра болница“. Той ще важи за една календарна година.

Идеята има за цел единствено да помага на пациентите да направят информиран избор, защото все още има болници в страната, които нямат дори интернет сайт, като информацията за тях и техните ръководители е оскъдна и може да бъде намерена единствено в регистрите на Министерство на здравеопазването.

„Няма да оценяваме дали болниците работят добре или зле – колко правилно оперират или колко правилно изписват лекарства. Нашата оценка се базира на публично достъпна информация, която всеки може да провери в интернет. Второ – тя е насочена към това доколко болницата е прозрачна и загрижена за своите пациенти“, обяснява д-р Стойчо Кацаров от Центъра за защита правата в здравеопазването, цитиран от Дарик. По думите му целта на тази информация, засягаща лечебните заведения, е само да ориентира пациента, когато избира в коя болница да потърси помощ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *