post

Имаме нужда от чисто нов закон или фундаментални промени на сегашния за Радиото и телевизията. Това каза от парламентарната трибуна Бетина Жотева, член на СЕМ по време на дебатите по Отчета на Съвета за електронни медии за 2018 г., предаде Агенция “Фокус”.

Тя посочи, че той е остарял морално и технологично почти във всяка една точка – от първата до последната. Жотева уточни, че Законът и органът са аналагов апарат сред айфони и айпади и един огромен телефон. Жотева отчете, че първо депутатите трябва да припознаят сайтовете като електронни медии. “Информацията, която идва от сайтовете, е много по-голяма като вълна, отколкото това, което идва от телевизиите и радиата. Страшно много хора се информират само от интернет. Новата директива предвижда наблюдение на интернет сайтове. Това, за което преди две години говорехме и беше табу и анатема”, уточни Жотева. По думите ? всеки един сайт, който има аудио и визиуална информация, трябва да бъде в контрола на СЕМ и това е първата и най-голяма промяна в директивата.

Парламентът прие отчета на СЕМ за 2018 г. “За” гласуваха 91 народни представители, без “против” и с 4 “въздържали се”. През 2018 г. СЕМ е осъществил общ обем наблюдение на радио- и телевизионни програми в размер на 23 426 часа, от тях за телевизионни програми – 14 938 часа, а за радио програми – 8 488 часа. В отчета се посочва, че през 2018 г.

СЕМ е извършил мониторинг на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз; Истанбулската конвенция; протестите на майките на деца с увреждания и изказването на заместник-министър председателя Валери Симеонов и други. СЕМ е извършил и мониторинг на програми със специализиран музикален профил, на риалити и лайфстайл формати, на кризисни събития, на излъчването на кадри с насилие, наблюдения във връзка с нормативните изисквания за търговското слово. В отчета се посочва още, че продължава надзора по спазването на разпоредбите за силата на звука на рекламите, което включва програми, зададени по график, както и по постъпили сигнали от граждани. Сред акцентите от дейността за отчетния период попада дейността на СЕМ по защитата на авторските и сродните права, както и защитата на детската аудитория от неблагоприятно съдържание. По отношение на другата основна дейност, която извършва СЕМ – лицензиране и регистриране, е отчетено, че съществена промяна в количествените измерения на радио- и телевизионната среда като брой на действащите радио- и телевизионни доставчици не се забелязва.

От административно-наказателната дейност на СЕМ за 2018 г. е видно, че са издадени 42 наказателни постановления, от тях 38 са обжалвани и са образувани или предстои образуване на дела пред съответните съдилища, 4 не са обжалвани. През отчетния период са постановени 48 съдебни решения, с които са приключени съдебни производства срещу наказателни постановления, издадени от председателя на СЕМ през 2014 г., 2015г., 2016 г., 2017 г. и 2018 г. От тях потвърдени са 40 наказателни постановления, едно е изменено и 7 са отменени. По време на обсъждането председателят на Комисията Вежди Рашидов засегна темата за авторските права върху образа и името на личността. Както и дискутиране на въпроса за деклариране на имуществото и доходите на публичните личности, които имат влияние върху обществото.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *