post

Мусала Софт бе партньор на XXX Републиканска студентска олимпиада по програмиране. Тя се проведе в София от 18 до 20 май 2018 г. под домакинството на Нов български университет. Участници в нея бяха най-изявените студенти на България в областта на компютърните науки и информационните технологии.

 

На първо място се нареди Американски университет в България, а ето и пълното класиране на висшите учебни заведения, които се включиха в републиканската олимпиада:

 

 1. Американски университет в България
  2. Софийски университет „Св. Климент Охридски”
  3. Нов български университет
  4. Технически университет – Варна
  5. Русенски университет „Ангел Кънчев”
  6. Бургаски свободен университет
  7. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”
  8. Технически университет – Габрово
  9. Университет по библиотекознание и информационни технологии

 

В обръщението си към студентите непосредствено преди церемонията по награждаване Делян Лилов, изпълнителен директор на Мусала Софт сподели: „Състезателното програмиране освен технологични познания дава много повече – то развива аналитичното мислене и уменията да се справяш с проблеми, способностите за стройно и елегантно изказване на мисълта и състезателния дух и като цяло стремежа към развитие.“

 

Домакин на предстоящата на 17-18 май 2019 г. XXXI Републиканска студентска олимпиада по програмиране ще бъде Бургаски свободен университет.

 

От самото си създаване през 2000 г., Мусала Софт активно подкрепя състезателното програмиране, като стимулира развитието на талантите в тази област както чрез собствени, така и чрез участие в партньорски проекти.

 

Компанията е инициатор на най-старото частно състезание по програмиране у нас, а и в света, което през годините се разраства до международен конкурс – CodeIT (http://codeit.bg/). CodeIT се провежда  ежегодно под патронажа на президента на Република България. Освен това, през 2017 г. Мусала Софт бе сред организаторите и инициаторите на провелата се в София първа Европейска младежка олимпиада по информатика eJOI (http://ejoi.org/).

 

Многобройни са партньорските инициативи и проекти в областта на състезателното програмиране, които Мусала Софт подкрепя, тъй като компанията вярва във високата стойност на инвестицията в знанието и качественото образование. Компанията поддържа партньорски взаимоотношения с някои от най-добрите висши учебни заведения у нас, където се обучават студенти в областта на природните и компютърните науки. Мусала Софт успешно осъществява връзката образование-бизнес, като създава кариерни възможности и насърчава професионалното развитие на студентите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *