post

Автор: Симеон Матев

Северният ледовит океан през голяма част от годината е покрит с морски лед, който има различна дебелина и плътност. Най-голяма е площта на този лед в началото на пролетта, а най-малка в края на лятото и в началото на есента. През последните няколко години вследствие глобалното затопляне се наблюдават все по-големи площи свободни от лед в края на лятото, като последните проучвания в района допускат в близко бъдеще напълно стопяване на ледената покривка през летния сезон.

Както повечето природни процеси на Земята, свързани с притока на слънчева енергия, така и при натрупването и топенето на ледената покривка се наблюдава добре изразен годишен цикъл. В областите с подходящи условия за образуване на ледена покривка обикновено през зимния сезон се наблюдава увеличение на площта с лед. Съответно през лятото, вследствие на топенето на леда и снега, се увеличава свободната от лед площ. Този процес се следи с огромен интерес от различни научни организации, понеже динамиката на снежната и ледената покривка отразяват много точно изменението на температурите. Ако се затопля площта на леда, снега намалява и обратно. Затова всяка година се отчитат различни по площ зони заети или свободни от лед в зависимост от сезона и се правят сравнения година по година.

С оглед на случващото се глобално затопляне, интерес представлява дали и кога е възможно да се случи пълно или почти пълно разтопяване на ледената покривка в Арктика. Отговор на този въпрос дават Дирк Ноц и др. (2020) в статия, публикувана в Geophysical Research Letters. Според тях още преди 2050 г. ще има лета, през които площта на морския лед ще падне под 1 млн. м2. Това е стойността, при която се счита, че Северният ледовит океан ще бъде свободен от лед. Симулационните модели на учените са изчислили покритието с лед при различни сценарии на повишение на глобалната температура. Интересно е, че дори при повишение с 1.5 °С над доиндустриалните нива, ще има поне една година с лято без арктичен лед до 2050 г., но това събитие ще бъде все пак изключение. Ако повишението е с 2 °С и повече, Арктика без лед през лятото от изключение е възможно да се превърне в норма след 2050 г. Това означава, че каквото и да направи човечеството за овладяване на глобалното затопляне до 2050 г. ще видим поне един летен сезон с почти напълно стопяване на ледената покривка в Арктика (разбира се, ако изчисленията на Ноц и екипа му са точни). Според тях Арктика е “основен фокус на изменението на климата”. Заключение, което е широко застъпено и в последния доклад на IPCC (2019). Освен за Арктика, данни за бързо затопляне идват и от Антарктика.

Повече информация по темата има в сайта Climateka.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *