post

По случай една година от създаването на “Лаборатория за макетиране и прототипиране в дизайна” – IDLab на 13.03.2018 г. в Библиотечно-информационния център на Технически Университет – София,  галерия “Техне“ бе открита изложба от серия мебели под надслов arctonic. Приветствие отправи ректорът на Технически Университет – София проф. дтн инж. Георги Михов.  Доц. д-р инж. Георги Червендинев,  ръководител на лабораторията и ръководител на катедра “Инженерен дизайн” в Машиностроителен факултет разказа за творческата работа на колектива през изминалия период и за концепцията, която е в основата на представените експонати.

Арктоник всъщност е съчетание на две думи – арка и тектоника. Арката е елемент, който присъства в различни проекти на Георги Червендинев, от които станаха известни разработките на трикракия стол от стъклопласт archair и на електромобила arcar. Арката е в основата и на концепция, представена в изложбата arctonic. Тектониката е понятие, което води началото си от думата тектон, означаваща в древността дърводелец. През ренесанса тектоника се утвърждава като основен елемент в архитектурната теория. В днешно време понятието се използва в архитектурата и дизайна, като най-общо отразява визуалната експресивност на конструкцията и материала в един продукт. Това е и обединяващата концепция на представените експонати. Този дизайнерски подход се вписва много добре в контекста на дейността на катедра „Инженерен дизайн“.

В представените мебели основна конструктивна новост е пластинка, която става част от сглобка, осъществена чрез болт и гайка на детайли, изрязани от листов материал /плоскости/. В експонатите са използвани неръждаема ламарина, шперплат, масивна дървесина и стъкло. Стъклен е плотът на масата, залепен към метални фланци, към които е монтирана метална конструкция. Това е и единственото неразглобяемо свързване между детайли. Всички останали връзки са осъществени чрез болтове и гайки.

Друга характерна особеност на представените експонати е, че всички дъгообразни детайли са огънати при самото сглобяване. Това позволява при транспортиране в разглобено състояние детайлите да заемат минимално пространство, а тяхното сглобяване да се извършва от потребителите, след тяхното закупуване. За сглобяването на една конструкция с голям брой болтове и гайки е необходимо повече време и сръчност, но това има и някои съществени предимства. Например при необходимост от ремонт може да се смени само един детайл, което няма как да се случи при конструкция от заварени или залепени елементи. В края на жизнения си цикъл изделието може много лесно да се раздели на съставните си части/материали, което позволява разделното им рециклиране или изхвърляне.

Концепцията на arctonic предполага изграждането на една по-продължителна емоционална връзка, която се гради на два основни фактора. Първият е възможността за сглобяване от страна на потребителя, което предполага започването на такава връзка, благодарение на познаването на една конструкция и изживяването при сглобяването. Вторият фактор е възможността да се промени цялостната визия чрез смяна на един или няколко детайла от конструкцията. Това дава възможност за многократен редизайн, чрез който да се получи различен стайлинг и индивидуализиране на продукта спрямо различни предпочитания.

Освен това в рамките на откриването на изложбата arctonic, под формата на флашмоб беше направена демострация на първи прототип на Scarfey, носимо устройство, преставляващо шал с възможност за трансформация в къса дреха с ръкави, която регистрира и сигнализира за отклонения от здравословната стойка на тялото на потребителя.

Показаното на изложбата arctonic не е дело на един човек, а на един много добър екип, в който се работи упорито, като новите идеи, новите предизвикателства и конструктивните критики са винаги желани и търсени. Тази изложба отбелязва една година от създаването на лаборатория IDLab към катедра „Инженерен дизайн“, в която се работи по десетки проекти, някои от които са вече завършени, други продължават да се разработват, а трети са в процес на планиране.

След откриването на изложбата гостите имаха възможността да разгледат изложените експонати и да споделят своите впечатления с авторите.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *