post

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира за първи път у нас Bulgarian Digital Economy Summit по време на Webit Festival 2016. Срещата с ИКТ бизнеса ще бъде открита от изпълнителния директор на агенцията Мариета Захариева и ще се проведе на 20 април от 15:00 часа в „София Тех парк“. Глобалният вицепрезидент и технологичен директор на Philips Ануш Такър е специален гост-лектор на събитието и ще представи възможностите пред компаниите за дигитална трансформация.

Целта на събитието е да се повиши потенциала, конкурентоспособността и износа на българските малки и средни предприятия, като им се предостави достъп до информация, технологии и знания, които ще им помогнат в процеса на дигитално преобразуване на техния бизнес, намиране на нови пазари с помощта на интернет и технологиите и прилагане на успешни маркетингови кампании, използвайки дигитални решения и технологични иновационни платформи и процеси.

WEBIT.FESTIVAL’16 ще се проведе в периода 19-20 април 2016 г., което е едно от водещите европейски събития за ИКТ сектора, които за последните осем години допринесоха за внедряване на нови технологии, привличане на инвестиции в ИКТ компании, дигитален маркетинг и иновации. В програмата са включени няколко паралелни конференции (технологични, маркетинг, конференции в областта на иновациите и софтуера), практически семинари, дискусионен панел на различни теми, както и технологично изложение.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *