post

 

Високотехнологичната компания IBM обяви, че Еконт – един от водещите доставчици на логистични услуги в България с представителства в Румъния и Гърция –  започна да използва нова централизирана система за видеоуправление, разположена в публичния облак на IBM. Новата система спомага за оптимизация на бек офис процесите, подобрява значително потребителското преживяване и повлиява положително на целия спектър услуги, свързани с  товари и пратки, както и пощенски и куриерски услуги, които Еконт предоставя на своите корпоративни, индивидуални клиенти, както и клиенти в сферата на електронната търговия.

 

От създаването си през 1993 г., Еконт се утвърждава като експерт в областта на логистиката, благодарение на стремежа към постоянно подобряване и разширяване на услугите, които предоставя на своите клиенти. Компанията използва система за видеоуправление в своите 650 обекта, за да проследява ефективно пратките и пакетите. Системата осигурява защита на услугите и допринася за ефективна обработка на постъпили искания и предявени претенции.

 

Досегашната система за видеоуправление е децентрализирана и всеки офис на Еконт разполага с DVR устройство, което записва видеоданни от няколко камери на локални твърди дискове. С повече от 3 000 камери на 650 локации, централизираното управление на подобна система е затруднено, като съществува и риск от загуба на видеозаписи поради технически повреди или злонамерени действия. Освен това, поради изискванията, налагани от местното законодателство, общия регламент за защита на данните (GDPR) и политиките за сигурност, Еконт следва да съхранява всички видеозаписи в за определен период от време, което е допълнително предизвикателство за локалните устройства.

 

Това налага необходимостта от ефективна и мащабируема инфраструктура, която да гарантира спазването на регулациите и да подобри работата със системата за  видеоуправление. В търсене на оптималното решение, Еконт избра публичния облак на IBM. Чрез него Еконт вече има възможност за бърз видеопреглед и търсене, сигнализиране в реално време и достъп до количествени данни от видеото през централизирано табло за управление. Използването на видеоданни позволява на компанията бързо да идентифицира и да реагира на потенциални рискове или възможности. Новата система помага на Еконт да гарантира своя утвърден стандарт за качество. Чрез нея компанията може бързо да проследи пратките по пътя им от мястото на вземане до предаването им и да разреши всякакви настъпили спорове. Личните данни и конфиденциалността на клиентите също се гарантират със строг контрол на достъпа и чрез инструменти за анонимност на данните в системата за видео управление, предоставена като услуга от IBM. Освен това, чрез възможностите на публичния облак на IBM, Еконт може успешно да съхранява всички видеозаписи определен период от време, което ще увеличи ефективността в управлението на постъпилите искания.

 

„В началото използвахме нашата система за видеоуправление основно с цел да гарантираме физическа сигурност, но днес в ерата на цифровизация вече е очевидно, че чрез използването  на новите технологии, като облачни изчисления, можем да извлечем повече позитиви от видеосистемите, като същевременно можем да защитим, както нашите клиенти, така и нашите активи.“ , заяви Николай Събев, основател и Управител на Еконт. „За да отговорим на нарастващите нужди на нашите клиенти за бърза доставка и на сериозните изисквания за съответствие, ние се нуждаехме от платформа, която по надежден начин да извлича данни от видеосъдържание. Публичният облак на IBM изпълнява всичките ни изисквания в тази насока. Вече имаме мрежа, която е проследима, надеждна и перспективна. Тя включва и пакет от IBM Services за внедряване и поддръжка, които са от съществено значение за изграждането на устойчиви решения.“, допълни Събев.

 

„IBM подкрепя Еконт по пътя към предоставяне на иновативни услуги на своите клиенти“, заяви Игор Правица, Търговски директор на IBM България. „Чрез свързване с публичния облак на IBM, търсенето във видеозаписите на Еконт става по-лесно, с възможност за предприемане на действия и съхранение на големи количества информация. В допълнение, високопроизводителните облачни Bare Metal сървъри на IBM допринасят за поверителността на данните на клиентите на Еконт при пълен контрол и видимост. Това е важна област за IBM, тъй като компанията е дългогодишен лидер в киберсигурността и защитата на лични данни.“, добави Правица.

 

Еконт прилага към цялостното решение и софтуера за видео управление Milestone Xprotect като услуга, предоставена от IBM, както и IBM Support Services. Облачната инфраструктура на IBM е решение с най-голяма ефективност на разходите и е внедрена и интегрирана безпроблемно със съществуващите камери и записващи устройства на Еконт. Също така, bare metal функцията е уникално предложение, което осигурява достъп при поискване до точните ресурси за съответните натоварвания.

 

“В днешно време видеокамерите генерират огромно количество данни. Управлението на хиляди камери представлява голямо предизвикателство от гледна точка на информационните технологии, а ефективността на разходите е от решаващо значение. С публичния облак на IBM Еконт е в състояние да предостави видео управление като услуга на своите франчайз партньори, като всички разходи са на месечна база и са пряко свързани с реално използваните ресурси. Те имат необходимата гъвкавост и проследимост, както и пълен контрол върху разходите. Използването на централизирана система за видеоуправление в публичния облак на IBM ще даде възможност на Еконт на по-късен етап да извлече допълнителна стойност от петабайти информация, възползвайки се от изкуствен интелект.”, обясни Иван Вулев, Технически директор на IBM България.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *