post

Европейската комисия предвижда създаването на агенция за киберсигурност. Това заяви зам.-министърът на транспорта Димитър Геновски на конференция за киберсигурността. Ще бъде въведена и нова схема за сертифициране в ЕС, която да гарантира, че продуктите в съюза са безопасни за потребителите, допълни Геновски.

Над 51% от хората не знаят и не са запознати със заплахите, които биха могли да бъдат срещнати в информационното пространство, а над 69% от фирмите нямат елементарни познания за киберриска, на който са изложени. През 2017 г. интернет потребителите са над 50 процента от населението на света, а устройствата, които са свързани в интернет, са над 8 милиарда.

“При тези темпове на нарастване на обектите на атака, киберпрестъпността се превръща в най-голямата заплаха, която може да причини сериозни икономически щети”, посочи председателят на Държавна агенция “Електронно управление” /ДАЕУ/ Атанас Темелков на международната конференция “Предизвикателства в киберсигурността” (Cybersecurity Challeges Conference).

Затова, според Темелков, киберсигурността става все по-важен въпрос както със специфично икономическо значение, така и с политическо и геополитическо измерение. Председателят на ДАЕУ смята, че когато се говори за цифров пазар Европа трябва да функционира като единно киберпространство.

Димитър Темелков заяви, че двете най-важни законодателни инициативи, които са предложени от Европа в сферата на киберсигурността, са регламентът относно Агенцията на Европейския съюз за мрежова и информационна сигурност и въвеждането на нова европейска рамка за сертифициране в областта на информационните и комуникационни технологии, която ще гарантира сигурност на продуктите и услугите.

В началото на Българското председателство на ЕС Държавна агенция “Електронно управление” е започнала 6-месечна информационна и образователна кампания за киберхигиена, която е под патронажа на европейския комисар Мария Габриел, добави Темелков. Той вярва, че подобни инициативи ще помогнат за повишаване на киберсигурността.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *