post

От изключително значение е държавите членки на Европейския съюз да осигурят адекватни финансови ресурси за процеса на дигитална трансформация. Само по този начин можем да преминем от декларации към реални действия в тази посока. Това заяви председателят на Държавната агенция “Електронно управление” Росен Желязков в изказването си на среща на министрите по е-управление от ЕС в Талин, Естония, съобщи пресцентърът на агенцията.

“Облачните технологии, информационните и комуникационни технологии, човешките ресурси и дигиталните умения са основна част от цифровата трансформация. От държавите членки зависи да ускорят този процес, като осигурят необходимите за целта ресурси и изведат тази промяна в приоритет, който води до икономически растеж и просперитет за обществото”, заяви председателят на ДАЕУ пред участниците в срещата.

Според Росен Желязков държавите членки на ЕС могат да спечелят от своите различия, като обменят опит и добри практики и това е основна ценност на Съюза. “Всички срещаме различни предизвикателства по пътя на дигиталната трансформация, но обменът на идеи може да ни даде решения. Това е колективно усилие, което трябва да бъде приобщаващо и да насърчава последващото трансгранично сътрудничество и обмен на информация”, подчерта още Росен Желязков

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *