post

Доходите и печалбите от продажби в интернет също трябва да се декларират ежегодно, както и останалите парични постъпления, напомня Националната агенция по приходите.

От там съобщиха, че в тази връзка започва кампания по изпращане на електронни писма до граждани и фирми .

Юридическите лица следва да включват всички приходи от тази дейност при формирането на данъчния финансов резултат и да ги декларират пред НАП. В същото време физическите лица трябва да декларират доходите си от тази дейност с годишната данъчна декларация за облагане на доходите на физическите лица по чл. 50 от ЗДДФЛ.

Подробна информация клиентите могат да видят в рубрика „Облагане на продажби в интернет“, достъпна тук.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *