post

„Наблюдават се промени в поведението на потребителите, които пазаруват в интернет. Ако допреди няколко години сделките се случваха основно в нарочно създадени електронни магазини, то в последно време все по-използвани са социалните платформи и мрежи, където хората имат поводи за ежедневна комуникация по най-различни въпроси”. Това коментира председателят на Комисията за защита на потребителите в България Димитър Маргаритов по повод оповестената наскоро новина за предстоящи промени на дизайна на най-популярните онлайн платформи и въвеждането на редица нови функции за комуникация на бизнес потребителите с техните клиенти пред портала Novini.bg, цитиран от пресцентъра на институцията. Според него тенденцията ще продължи да се задълбочава и знак за това са продължаващият сериозен ръст на онлайн търговията и като следствие от това – на жалбите по повод покупки от електронни магазини.

Ще зачестят импулсивните покупки с развитието на социалните мрежи като среда, в която все повече се преплитат ежедневната комуникация със споделянето на преживявания с цел реклама и насърчаване на продажбите на конкретни стоки и услуги. За това ще допринесат и техническите иновации, улесняващи покупко-продажбите в рамките на социалното общуване – маркирането на продукти в статуси на потребители, разпознаването на стоки и услуги и възможността за директното им закупуване от приложенията, електронен каталог на продуктите за по-удобното им откриване и пр.

„Ето защо и хората, които управляват тези процеси, реагират и търсят най-добрите, надяваме се, форми за развитие на самите социални платформи в частта им, свързана с пазаруване. Важно е това да даде възможност на потребителите да се ориентират бързо и лесно, да попадат по-рядко в капана на нелоялни търговци, които биха искали само да адресират към тях някакви оферти, за да получат пари, но не и да доставят това, което са обещали”, каза още председателят на КЗП. И добави, че този процес трябва да се развива в посока улесняване на хората и предоставянето на възможности да пазаруват спокойно и многообразно.

„Една от реакциите при управлението на платформите е свързана със станалия модерен напоследък по-нестандартен спрямо обичайните способи за реклама подход известни личности, които имат влияние върху поведението на нас, обикновените хора, да „рекламират” (по-скоро споделяйки преживявания от своето ежедневие) определени стоки, посочи Маргаритов. Тя се изразява в добавянето на опцията да бъдат отбелязвани продукти. „Така потребителите, които „следват” даден лидер на мнение, с едно кликване имат специалната възможност – гледайки снимката, това преживяване, да закупят продукт, който той е публикувал в ежедневния си статус”, обясни председателят на КЗП.

Този подход има много силна положителна страна от гледна точка на удачната покупка. „Може да даде допълнителна гаранция на потребителя, че се насочва към нещо истинско, изпитано и което не би било показано от авторитетни хора, ако те самите не са сигурни в неговите качества, независимо, че в по-честите случаи това публикуване става и в резултат на комерсиални отношения между дадената известна личност и предлагащия продукта”, подчерта Маргаритов. „Но, след като той си „залага” името, за да популяризира въпросната стока, вероятността потребителите да попаднат на нещо некачествено или фалшиво, влизайки по този канал да си го купят, е по-малка”, добави той.

„Рискът при подобни покупки по-скоро е свързан със склонността да се подвеждаме, че нещо, което „стои добре” в контекста на ежедневието на известния човек, би се вписало и в нашето ежедневие, а да се окаже, че няма да можем да го използваме, като сме очаквали”, счита Маргаритов. Той обаче припомни, че при онлайн пазаруването има 14 дни за отказ и дори „изведнъж да сме решили в бърз порядък да си закупим много неща, може да ги отсеем в разумен срок само до толкова, колкото действително са ни харесали”, обърна внимание той.

Димитър Маргаритов отбеляза още, че с промените се очаква да има и повече възможности за комуникация по повод търговски сделки, например едновременно гледане на видео и проследяване на коментарите на потребителите за представеното в него в реално време. Той припомни, че с приетия на първо четене Нов механизъм за потребителите се формализират и вече ще имат голяма тежест и при доказването на евентуални нарушения възможните форми за общуване при бърз обмен на информация в рамките на онлайн средата. „Тези форми ще могат да служат на контролните органи, когато има оплакване от потребител, като доказателства каква комуникация е била проведената, каква оферта е отправена,какви са били запитванията на потребителя относно съществени характеристики и как после търговецът е спазил, респективно – не е спазил своите ангажименти”, разясни председателят на КЗП.

На финала той подчерта, че „предимствата на онлайн търговията при всички положения трябва да бъдат запазени и отчитани и когато се пазарува в социалните мрежи, независимо че там очевидно изкушенията ще бъдат повече и вземането на малко по-импулсивни решения може би ще бъде по-често срещано явление”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *