post

Декември 2020 г. е най-топлият от началото на века в България, петият най-топъл в Европа и шестият най-топъл в света. Над Скандинавския полуостров положителните аномалии продължават, докато големи части на Азия бяха с температури по-ниски от нормалното. Концентрацията на морски лед е третата най-ниска от 1979 г., докато тази в Арктика е близка до нормалната.

Според обобщената информация от европейската служба за изменение на климата Коперник (C3S) средната температура на въздуха през декември 2020 г. в глобален план е с 0.43 °C по-висока спрямо стандартния климатологичен период (1981 – 2020 г.). Декември 2020 г. е с 0.3 °C по-хладен от най-топлите до момента през 2019 г. и 2015 г. и е по-студен и от декември през 2016, 2017 и 2018 г. По-този начин декември 2020 г. е шестият най-топъл декември от 1979 г. насам.

По света

Отново в по-голямата част на света, средните температури са над установените норми. Най-голямо положително отклонение има над акваторията на Карско море, по Сибирското крайбрежие на Северен ледовит океан, в големи части от Канада, както и в Тибет. В Северното полукълбо положителните аномалии са с по-голяма стойност от тези в Южното (фиг. 1). Наднормени са били средните температури в големи площи от Антарктида и Южна Америка.

Фиг.1. Отклонение на средната температура на въздуха за декември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. за цялото земно кълбо. Източник: C3S/ECMWF

В по-голямата част на Азия са отчетени температури под нормата. Районът източно от Каспийско море отбеляза отново чувствителна отрицателна аномалия от порядъка на 6 до 10 °С. По-хладно от обичайното е било и в други части на Централна и Югоизточна Азия. След няколко поредни месеца с положителни аномалии в Сибир също са отчетени по-ниски температури от обичайните, като наднормено е било само в Централен Сибир. Австралия също се откроява с отрицателни аномалии, с по-големи стойности в северозападните и централни части на континента.

В Тихи океан в близост до Екватора температурите на въздуха остават по-ниски от обичайните. Причината е продължаваща (динамична графика, която се променя ежедневно) Ла Ниня. Чувствително по-студено е било и в акваторията на Северен Ледовит океан над Гренландия.

В Европа

В Европа месец декември 2020 г. е петият най-топъл от 1979 г. насам с положителна аномалия 2.3 °C над средната за периода 1981 – 2010 г. Това е с 1 °C по-ниска стойност от рекордния до момента декември 2019 г.

Фиг.2. Отклонение на средната температура на въздуха за декември 2020 г. спрямо нормата за 1981-2010 г. в Европа. Източник: C3S/ECMWF

В регионален план относително най-топло, както и през ноември е на Скандинавския полуостров (фиг. 2). В тази връзка и в Норвегия и в Швеция 2020 г. е най-топлата в тяхната инструментална история. С голяма положителна месечна аномалия са и Балканите и северно от Карпатите. Декември 2020 г. е с нормални температури в Ирландия и части от Испания и студен в южната половина на Европейска Русия.

 

В България

В нашата страна декември 2020 г. е най-топлият за този век, а може да се твърди с голяма сигурност и за последните поне 50 години. Според данни от станциите на НИМХ, както и от стандартно разположени автоматични станции, изминалият месец има над 3.5 °C положителна аномалия спрямо периода 1981 – 2010 г. средно за страната.  Най-топло е било в големи райони на Южна и Източна България, а с по-малка положителна аномалия са части от западните и централни райони на Дунавската равнина и Предбалкана, както и някои планински части в Южна България. Въпреки, че месецът започна с ниски температури и зимно време, в големи части на страната включително и в някои нископланински такива през нито един ден от декември не е отбелязан валеж от сняг. И ако за Южна България това не е голямо изключение, то за Софийско е много рядко явление, дори и в най-топлите месеци декември в историята.

Ледена покривка

В Арктика площта с морски лед за декември 2020 г. е на третото най-ниско ниво от 1979 г. насам, което е с 9% по-малко лед спрямо …

Вижте повече в сайта climateka.bg.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *