post

Гаранционният фонд обяви конкурс за експерти, които да обслужват информационните системи във фонда. Конкурсът е по три позиции, като общо изискване е всички кандидати трябва да имат висше образование и опит.

За позицията експерт “Администратор на бази от данни” се изисква кандидатите Опитът в работа с бази данни да е поне трпигодишен, както и да има опит в работа с ETL процедури по осблужване на DWH/OLAP.

Назначеният специалист ще упражнява мониторинг и поддръжка на базите от данни, изграждани и поддържани в ИТ средата на Гаранционен фонд; ще участва в изпълнението на проекти по развитие на информационните системи в ИТ средата на Гаранционен фонд.

За позицията експерт “Бизнес процеси и анализи” се изисква опит в описанието на бизнес процеси и в определянето на ключови индикатори за дейността. Кандидатът ще отразява промените на актуално описаните бизнес процеси; ще участва в изпълнението на проекти по разработка на работни процеси в информационните системи в ИТ средата на Гаранционен фонд, както и в изпъленнието на проекти по създаване на справки за контрол и анализ по ключови индикатори. Освен това той ще взема участие в изготвянето на Правила и Процедури за работа.

Изискванията за позицията експерт “Системна администрация” са за опит в поддръжка на LDAP/ Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server, както и опит в работата по администрация и обслужване на заявки / Service Desk според ITIL.

Кандидатът за тази позиция ще поддържа LDAP/ Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange Server; ще работи по администрация и обслужване на заявки; ще участва в изготвянето на Правила и Политики за работа с мрежови услуги и ресурси. Допълнителни предимства са опитът в поддръжка на приложен софтуер с общо предназначение (MS Office), както и опитът в настройка на активно мрежово оборудване.

Кандидатите по трите позиции могат да изпращат професионални биографии на адрес gf@gfund.bg, а срокът за подаване на CV е до 02.05.2017 г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *